ناشر: سخن ، تهران
تعداد عنوان ها: 75
فارسی عمومی،درسنامه دانشگاهی،فتوحی،سخن
محمود فتوحی؛ حبیب الله عباسی
550,000
دو قرن سکوت،زرین کوب،سخن
عبدالحسین زرین کوب
650,000
راهنمای سنجش روانی 2جلدی،گراث،پاشاشریفی،سخن
گری گراث - مارنات؛ حسن پاشاشریفی؛ محمدرضا نیکخو
2,250,000
روش های تحقیق در علوم رفتاری،پاشاشریفی،سخن
حسن پاشاشریفی؛ نسترن شریفی
650,000
بلاغت تصویر،فتوحی،سخن
محمود فتوحی رود معجنی
485,000
روش های آماری در روان شناسی و سایر علوم رفتاری،هویت،پاشا شریفی،سخن
حسن پاشاشریفی؛ دنیس هویت؛ جعفر نجفی زند؛ دانکن کرامر؛ مالک میرهاشمی؛ داود معنوی پور
550,000
روشهای آماری در علوم رفتاری،شریفی،سخن،علمی
حسن پاشا شریفی؛ جعفر نجفی زند
350,000
عناصر داستان ،میرصادقی،سخن
جمال میرصادقی
550,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه