ناشر: دانشگاه هرمزگان ، تهران
تعداد عنوان ها: 80
مهندسی و مدیریت بحران،سایبانی،د.هرمزگان
مصباح سایبانی؛ سعید دهش؛ عباس بادکوبه
70,000
مبانی و روش های ریخته گری فلزات،رئیس زاده،د.هرمزگان
رامین رئیس زاده؛ وحیده مظفری طباطبایی؛ مهدیه مشایخی
130,000
اصول آمار سنجی ، رشته های علوم پایه مهندسی ، کاویی ، د.هرمزگان
محمد کاویی؛ محمد کمال قاسم العسکری
120,000
تجزیه و تحلیل فضایی ARCGIS 9.X ، نوحه نگر ، د.هرمزگان
احمد نوحه گر؛ محمد اکبری نسب
120,000
لیمنولوژی(اکوسیستم دریاچه ها و رودخانه ها)،نفیسی بهابادی،د.هرمزگان
محمود نفیسی بهابادی؛ عیسی ابراهیمی؛ پروانه پیکانپور
145,000
روش های ریاضی در فیزیک ج1 ،نورافشان فسایی ، د.هرمزگان
مریم نورافشان فسایی؛ علیداد عسکری
70,000
فلوتاسیون ستونی ویرایش2،فینچ،بنیسی،د.هرمزگان
جی . ا . فینچ؛ صمد بنیسی؛ گ . اس . دابی؛ محمد نثاری
50,000
بوکسیت و کانسارهای آن در ایران ، خاکزاد
محمد پوستی؛ احمد خاکزاد؛ محمد فدائیان
45,000
توپولوژی جبری ، حسین خانی
قاسم میرحسین خانی
30,000
مدیریت مراکز تکثیر خامه ماهی ، گاپاسین ، بهابادی
آر . ج . گاپاسین؛ محمود نفیسی بهابادی؛ سی . ال . مارت؛ مرتضی علیزاده
25,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه