ناشر: فاطمی ، تهران
تعداد عنوان ها: 130
ریاضیات مهندسی ، پورنکی ، فاطمی
محمدرضا پورنکی؛ محمود حصارکی؛ مرتضی فتوحی
340,000
اصول شیمی تجزیه و روش حل مسائل آن ، مروج ، فاطمی
محمداحسان شاپورگان؛ سیداحمدرضا مرجانهر؛ سیدحیدر مروج
320,000
مسئله های پیکارجوی شیمی ، فاطمی
سیدحیدر مروج؛ پیام افتخارجهرمی
240,000
نظریه جاویدان ، مشکانی ، فاطمی
محمدرضا مشکانی؛ شارون برچ مک گرین
320,000
علوم رایانه بدون رایانه
تیم بل یان اچ ویتن مایک فلوز؛ حامد محبی عرفانه محبی جهرمی
200,000
دستور زبان فارسی 1،گیوی،و4،فاطمی
حسن احمدی گیوی؛ حسن انوری
300,000
شیمی فیزیک ج1:ترمودینامیک،لوین،اسلامپور،و6،فاطمی
غلامرضا اسلامپور؛ ایرا لوین؛ غلامعباس پارسافر؛ علی مقاری؛ بیژن نجفی
450,000
دستور زبان فارسی 2،گیوی،و4،فاطمی
حسن انوری؛ حسن احمدی گیوی
480,000
ریاضیات گسسته و ترکیباتی ج1،گریمالدی،شمس،فاطمی
رالف پ. گریمالدی؛ محمدعلی رضوانی؛ بیژن شمس
450,000
چگونه مسائل شیمی را حل کنیم،بویکس،فرجود،فاطمی
ف. فرجود؛ ر. بویکس؛ م. صادقی؛ ک. سرام؛ ف. صیرفی زاده
460,000
تغییردادن رفتارهای کودکان و نوجوانان،کریمی،فاطمی
جان دی. کرومبولتز؛ یوسف کریمی؛ هلن بی. کرومبولتز
380,000
ژنتیک(اصول و مسائل)،استانسفیلد،صبور،غروی،فاطمی
ویلیام د. استانسفیلد؛ محمد صبور؛ حمیده علمی غروی
850,000
گرافیک محیطی،ایلوخانی،فاطمی
مسعود ایلوخانی
180,000
شیمی فیزیک ج2:ترمودینامیک محلولها،لوین،اسلامپور،و6،فاطمی
غلامرضا اسلامپور؛ ایرا لوین؛ غلامعباس پارسافر؛ علی مقاری؛ بیژن نجفی
580,000 423,400
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه