ناشر: آیندگان ، تهران
تعداد عنوان ها: 40
راهنمای کمک های اولیه، صمیمی زاد،آیندگان
هوشنگ صمیمی زاد؛ صلیب سرخ بریتانیا؛ مجتمع امداد پزشکی سنت جان آمبولانس
450,000
ضوابط معماری و طراحی فضای سبز شهری،امیرقاسمی،آیندگان
امید بهمنی؛ تراب امیرقاسمی؛ محمد همتی
48,000
کارشناسی ارشد هنر : زبان عمومی و تخصصی هنر ، انصاری
مهدی انصاری؛ نصرالله تسلیمی
75,000
کارشناسی ارشد هنر : تاریخ هنر جهان ، انصاری
نصرالله تسلیمی؛ مهدی انصاری
85,000
پاسخ های تشریحی آزمونهای کارشناسی ارشد هنر ج 1 90- 80 ، قلیچ خانی
حمیدرضا قلیچ خانی؛ نصرالله تسلیمی؛ مهدی انصاری؛ زهرا مصلحی؛ مهنوش خدامی
149,000
کارشناسی ارشد هنر : نقد ادبی و هنری ، انصاری
نصرالله تسلیمی؛ مهدی انصاری
95,000
زبان تخصصی مدیریت صنعتی (و مهندسی صنایع)،شفیعی نیک آبادی،آیندگان
محسن شفیعی نیک آبادی؛ اعظم جلیلی بوالحسنی؛ رضا سلامی
50,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه