ناشر: آیندگان ، تهران
تعداد عنوان ها: 39
اصول و مبانی علمی تولید ورمی کمپوست،زرجینی
تقی زرجینی؛ مریم انوری نصرت
240,000
راهنمای کمک های اولیه، صمیمی زاد،آیندگان
صلیب سرخ بریتانیا؛ هوشنگ صمیمی زاد؛ مجتمع امداد پزشکی سنت جان آمبولانس
450,000
کارشناسی ارشد هنر : زبان عمومی و تخصصی هنر ، انصاری
مهدی انصاری؛ نصرالله تسلیمی
75,000
ضوابط معماری و طراحی فضای سبز شهری،امیرقاسمی،آیندگان
امید بهمنی؛ تراب امیرقاسمی؛ محمد همتی
48,000
کارشناسی ارشد هنر : تاریخ هنر جهان ، انصاری
نصرالله تسلیمی؛ مهدی انصاری
85,000
پاسخ های تشریحی آزمونهای کارشناسی ارشد هنر ج 1 90- 80 ، قلیچ خانی
حمیدرضا قلیچ خانی؛ نصرالله تسلیمی؛ مهدی انصاری؛ زهرا مصلحی؛ مهنوش خدامی
149,000
کارشناسی ارشد هنر : نقد ادبی و هنری ، انصاری
نصرالله تسلیمی؛ مهدی انصاری
95,000
چرخه های بحران در اقتصاد جهانی، گلداشتاین، علیشیری
جوشا گلداشتاین؛ بهروز علیشیری
50,000
زبان تخصصی مدیریت صنعتی (و مهندسی صنایع)،شفیعی نیک آبادی،آیندگان
محسن شفیعی نیک آبادی؛ اعظم جلیلی بوالحسنی؛ رضا سلامی
50,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه