ناشر: پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
راهنمای کامل پرورش طیور،مک دونالد،نورث،فرخوی،کوثر
مک.او.نورث ؛ محسن فرخوی؛ دونالد.دی.بل؛ تقی خلیقی سیگارودی؛ فریدون نیک نفس
300,000