ناشر: ارسلان ، مشهد
تعداد عنوان ها: 6
زمین شناسی اقتصادی کاربردی ، کریم پور،ارسلان مشهد
محمد حسن کریم پور؛ سعیدسعادت
320,000
آموزش جامع نرم افزار میپل MAPLE، فرخی ، ارسلان مشهد
فرانک جی.گاراوان؛ لیلا فرخی
65,000
راهنمای حل مسائل مبانی احتمال قهرمانی،شاهکار،ارسلان مشهد
سعید قهرمانی؛ غلامحسین شاهکار؛ ابوالقاسم بزرگ نیا
28,000