ناشر: فنی ایران ، تهران
تعداد عنوان ها: 174
زباله و بازیافت(کتابهای سبز)،تفرشی،فنی ایران
لین لویس گایلت؛ حیدر اسماعیلی؛ لتیزیا گاگلیلمو؛ زهرا کریم خانی
220,000
فن لحیمکاری ، بروستر ، افضلی
ریچارد بروستر؛ محمدرضا افضلی
200,000
راهنمای نصب شیشه ، تامپسون ، ملکی
ورنر دپرت؛ اعظم زینل زاده؛ احمد حجتی؛ کورت ستول
600,000
آشنایی با شغل ها ؛ بچه ها و مهارتهای زندگی ، اسکویی
سهیلا بهادری نژاد؛ رکس میلر؛ فریبا خویی؛ احمد حجتی؛ بهرام سرپوشانی؛ وحید شهیدزاده
550,000
اثرات باران اسیدی ( کتابهای سبز) ، زندباف،فنی ایران
انجمن ASHRAE آمریکا؛ محمدرضا افضلی
162,000
محیط زیست عمومی ، پناهی ، فنی ایران
مصطفی پناهی؛ جلال شایگان
480,000
قنات مظهر روشنایی ( کتابهای سبز)، افضلی
محمدرضا رضایی؛ مسلم شمشیری؛ سعید جوی زاده؛ الناز امینی
495,000
آشنایی با استرس،احمدی،فنی ایران
رحمن سیفی؛ علی شیرازی؛ فرشاد عباسی
120,000
هیدرولیک ماشین آلات ، ضیایی،فنی ایران
کورس ضیایی؛ رابرت ج. شینک
110,000
نقاشی و تزیینات ساختمان ، میلر، نورالله خانی،فنی ایران
رکس میلر؛ اعظم نورالله خانی؛ گلن بیکر
120,000
زمین ما ( کتابهای سبز)، بنگ، کروبی
مالی بنگ؛ هایده کروبی
10,000
گرمایش زمین (کتابهای سبز)، داهی
آگنیژ کاییسکاپ؛ محمدرضا داهی
12,000
محیط زیست برای کودکان ( کتابهای سبز)، حامدی آزاد
شادی حامدی آزاد؛ گروه نویسندگان
7,000
کمبود آب (کتابهای سبز) ، دالگلیش، ریاضی
شارون دالگلیش؛ کوروش ریاضی
12,000
سلامت روان ، احمدی
امیرمسعود احمدی؛ گروه نویسندگان
18,000
درباره افسردگی اختلال دوقطبی، داروهای ضد افسردگی ، صادقی
گروه نویسندگان؛ مجید صادقی؛ مانلی صادقی
20,000
برق و ایمنی ( کتابهای سبز)، گروه نویسندگان
هایده کروبی؛ گروه نویسندگان
8,000
دنیای ما، خانه ما ( کتابهای سبز)، گروه نویسندگان
گروه نویسندگان؛ شهرزاد فتوحی
18,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه