ناشر: نشرمرکز ، تهران
تعداد عنوان ها: 113
دانشنامه ی مختصر اقتصاد ، هندرسن ، رنجبر ، نشرمرکز
محمدصادق الحسینی؛ دیوید هندرسن؛ محسن رنجبر
1,280,000
ارگونومی برای مبتدیان،ویرایش2،دال،پورقاسمی،نشرمرکز
علی پورقاسمی؛ ج. دال؛ ب. ویردمیستر
297,000
ایران عصر صفوی،سیوری،عزیزی،نشرمرکز
کامبیز عزیزی؛ راجر سیوری
295,000
تاریخ مختصر زبانشناسی،روبینز،حق شناس،نشرمرکز
علی محمد حق شناس؛ آر. اچ. روبینز
398,000
اقتصاد ایران در تنگنای توسعه،زمان زاده،نشرمرکز
حمیدزمان زاده؛ صادق الحسینی
355,000
انسان،آنتروپومتری،ارگونومی و طراحی،فیزنت،چوبینه،نشرمرکز
علیرضا چوبینه؛ استفن فیزنت؛ محمدامین موعودی
395,000
برنامه ریزی تعاملی،ایکاف،خلیلی شورینی،نشرمرکز
راسل ایکاف؛ سهراب خلیلی شورینی
285,000
پیامدهای مدرنیت،گیدنز،ثلاثی،نشرمرکز
آنتونی گیدنز؛ محسن ثلاثی
128,000
در باب صفویان،سیوری،راجرز،روح الهی،نشرمرکز
راجر سیوری؛ رمضان علی روح الهی
198,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه