ناشر: فروزش ، تبریز
تعداد عنوان ها: 170
جرم شناسی،رحیمی نژاد،فروزش
اسمعیل رحیمی نژاد
350,000
روش های تحقیق برای علوم رفتاری،گراوتر،رضایی،و3،فروزش تبریز
اکبر رضایی؛ فردریک جی. گراوتر؛ لوری آن بی. فورزانو
400,000
کاربرد روش المان محدود در مهندسی ژئوتکنیک،پوتس،کلاته،فروزش تبریز
فرهود کلاته؛ دیوید پوتس؛ لیدجا زدرا کویچ
380,000
مرجع کامل PLAXIS ،بهپورگوهری،فروزش تبریز
محمد بهپور گوهری؛ امیر روحی مهر
240,000
مدلسازی و آنالیز با نرم افزار ABAQUS v6.9.3،حصاری،فروزش تبریز
محمدامین حصاری؛ هاتف سرداری؛ محمدعلی لطف الهی یقین
350,000
تکنولوژی پیشرفته بتن،و2،زندی،فروزش
قاسم سهرابی؛ یوسف زندی
470,000
تشریح مسائل مکانیک برداری برای مهندسان:استاتیک ج1،جانستون،موتابی،و10،فروزش تبریز
فردیناند بیر؛ هدایت موتابی؛ ای.راسل جانستون؛ جی.ار.جان.تی.دولف ؛ دیوید اف.مازورک
460,000
نظریه های سیستمی، ایران زاده ، فروزش
سلیمان ایران زاده؛ داود نوروزی
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه