ناشر: سهامی انتشار ، تهران
تعداد عنوان ها: 32
تکنولوژی سرامیکهای ظریف،رحیمی،سهامی انتشار
افسون رحیمی؛ مهران متین
325,000
اصول علم تغذیه،امین پور،سهامی انتشار
آزاده امین پور؛ گیتی صدیق
175,000
مکانیک کوانتمی نوین ، ج2 ، ساکورایی ، آریایی ، سهامی انتشار
ساکورایی ؛ جمیل آریایی؛ اومر بلای
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه