ناشر: جویبار ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
اصول مهندسی پی،داس،اطیابی،و7،جویبار
براجا ام داس؛ اردشیر اطیابی
380,000
مقاومت مصالح ، جانستون ، اطیابی ، و 6،جویبار
فریناند پی. بیر؛ اردشیر اطیابی؛ ای. راسل جانستون؛ جان تی. دیولف
650,000
تئوری و مسایل تحلیل سازه ها ، اطیابی، جویبار
حمیدرضا ولی پور؛ اردشیر اطیابی
500,000
تحلیل و طراحی پی 2جلدی،باولز،اطیابی،ویرایش 5،جویبار
جی. باولز؛ اردشیر اطیابی؛ حمیدرضا ولی پور
700,000
تحلیل سازه ها،کسیمالی،اطیابی،و4،جویبار
اردشیر طباطبایی؛ اسلام کسیمالی
400,000
تکنولوژی لوله کشی ، اطیابی،جویبار
اف. هال؛ اردشیر اطیابی
60,000
طراحی و کنترل مخلوط های بتن با CD،،کسیمالی،اطیابی،جویبار
اردشیر اطیابی؛ انجمن سیمان پرتلند؛ انجمن سیمان کانادا
300,000
طراحی ساختمان های تجاری با AUTOCAD 2010 باDVD ، اطیابی،جویبار
دانیل جان استاین؛ اردشیر اطیابی
120,000
مکانیک مهندسی استاتیک ، مریام ، اطیابی ، ویرایش 6
اردشیر اطیابی؛ جیمز لیثرپ مریام
130,000
مکانیک مهندسی دینامیک ، مریام ، اطیابی ، ویرایش 6
جبمر لیثر پ مریام؛ اردشیر اطیابی؛ گلن کریگ
150,000
مسایل مکانیک مهندسی دبنامیک ، مریام ، اطیابی
اردشیر اطیابی؛ جی. ال. مریام؛ ال. جی. کریگ
150,000
مسایل مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک ، جانستون ، اطیابی
فریناند پی. بیر؛ اردشیر اطیابی؛ ای. راسل جانستون؛ الیوت آر. ایزنبرگ
130,000
مسایل مقاومت مصالح ، جانستون ، اطیابی ، و 4،جویبار
فریناند پی. بیر؛ اردشیر اطیابی؛ ای. راسل جانستون؛ جان. تی. دی ولف
140,000
تکنولوژی ساختمان 2 جلدی ویرایش 4، راجر ، اطیابی،جویبار
روی چادلی گرینو راجر؛ اردشیر اطیابی
200,000
سلامتی و ایمنی در ساختمان ، اطیابی
انجمن ایمنی ساختمان انتاریو - کانادا؛ اردشیر اطیابی
80,000