ناشر: دانشیار ، تهران*
تعداد عنوان ها: 32
گرامر کامل زبان انگلیسی Grammar in Use،بلوچ،و3،دانشیار
حمیدرضا بلوچ؛ ریموند مورفی؛ ویلیام آر.اسمالزر
340,000
فرهنگ تجارت انگلیسی-فارسی،موسوی ، دانشیار
عطا موسوی؛ بهرنگ موسوی
280,000
فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت،حسنوی،دانشیار
هیئت مولفان و ویراستاران انتشارات میکروسافت؛ رضا حسنوی؛ داریوش فرسایی
240,000
فرهنگ حسابداری انگلیسی-فارسی، آذربراهمان ، دانشیار
جلال آذربراهمان؛ علیرضا آذربراهمان؛ شهرزاد لطفعلی ثانی
189,000
فرهنگ زیست شناسی انگلیسی-فارسی، بینش، دانشیار
علیرضا بینش؛ پونه یغمایی
189,000
فرهنگ تشریحی شیمی ویرایش 2 ، پارکر ، صابریان
اس . پی . پارکر؛ تقی رجبی؛ صفا علی عسگری؛ کمال صابریان
169,000
فرهنگ دوسویه فیزیک ، بینش،دانشیار
علیرضا بینش سعید محمدی
129,000
فرهنگ تشریحی الکترونیک مک گروهیل ویرایش 6 ، مارکوس ، صمدی
نیل اسکلیتر؛ سعید صمدی؛ جان مارکوس؛ نسترن عادلی رانکوهی
149,000
فرهنگ دوسویه فیزیک ، بینش
علیرضا بینش؛ سعید محمدی
129,000
فرهنگ دوسویه علوم و صنایع غذایی ، سخاوتی زاده
سجاد عبدی؛ سعید سخاوتی زاده
80,000
فرهنگ آکسفورد اسنشیال ، جعفرزاده
علی اکبر جعفرزاده
75,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه