ناشر: صفار ، تهران
تعداد عنوان ها: 185
تئوری های حسابداری ، پارسائیان ، صفار
علی پارسائیان؛ احمد ریاحی بلکوبی
850,000
روش تحقیق در حسابداری ، پارسائیان ، صفار
علی پارسائیان؛ ملکام اسمیت
600,000
آموزش تعمیر لوازم خانگی ، مسگری ، صفار
علی مسگری؛ هادی قناد
650,000
چگونه تویوتا شماره 1 شد ، تابش
سیروس تابش؛ دیوید مگی؛ علی تفرشی؛ سروش آذرنیا
550,000
مشاوره و رهیاری در پرتو برنامه ریزی عصبی - کلامی ، صفار
فیل هیز؛ سیدمهدی الوانی؛ علیرضا نوبتی
250,000
علوم و فناوری نانو با رویکرد آزمایشگاهی ، قاسمی ، صفار
معصومه قاسمی؛ جرارد ادی جای پوینرن؛ روح اله خلیلی بروجنی
390,000
فلزکاری عمومی ، مسگری ، صفار
علی مسگری؛ هادی قناد
35,000
ICDL سطح1(2007)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
700,000
مهارت 6:پاورپوینت ICDL2016 ، سبزعلی گل ، صفار
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
300,000
مروری بر تحقیقات حسابداری جلد 1 ، سجادی ، صفار
سیدحسین سجادی؛ محمد شاه ولی
460,000
مدیریت تحول در سازمان ، فرنچ ، الوانی،دانایی فرد،صفار
وندل فرنچ؛ مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد؛ سسیل اچ بل
230,000
ICDL سطح2(2016)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار
مجید سبزعلی گل؛ علی موسوی
400,000
کاربر ICDL 2016 ، موسوی ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
780,000
مهارت 3: واژه پرداز Microsoft Word 2016 سبزعلی گل ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
300,000
مروری بر تحقیقات حسابداری جلد2، صفار
سیدحسین سجادی؛ ناصر خسروی
440,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج2،توماس،و14جمشیدی،صفار
فرزین حاجی جمشیدی؛ جورج ب. توماس؛ مهرداد آزادی؛ جوئل هاس؛ موریس د. وبر
400,000
مهارت 4 : صفحه گسترده Microsoft Excel 2016 ، سبزعلی گل ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه