ناشر: صفار ، تهران
تعداد عنوان ها: 185
چگونه تویوتا شماره 1 شد ، تابش
سیروس تابش؛ دیوید مگی؛ علی تفرشی؛ سروش آذرنیا
550,000
فلزکاری عمومی ، مسگری ، صفار
علی مسگری؛ هادی قناد
35,000
تئوری های حسابداری ، پارسائیان ، صفار
علی پارسائیان؛ احمد ریاحی بلکوبی
850,000
روش تحقیق در حسابداری ، پارسائیان ، صفار
ملکام اسمیت؛ علی پارسائیان
600,000
آموزش تعمیر لوازم خانگی ، مسگری ، صفار
علی مسگری؛ هادی قناد
650,000
علوم و فناوری نانو با رویکرد آزمایشگاهی ، قاسمی ، صفار
جرارد ادی جای پوینرن؛ معصومه قاسمی؛ روح اله خلیلی بروجنی
390,000
مشاوره و رهیاری در پرتو برنامه ریزی عصبی - کلامی ، صفار
سیدمهدی الوانی؛ فیل هیز؛ علیرضا نوبتی
250,000
پویش کیفی و طرح پژوهش، و2، کرسول، دانایی فرد ، صفار
دانایی فرد و کاظمی؛ جان کرسو
480,000
ICDL سطح1(2007)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
700,000
کاربر ICDL 2016 ، موسوی ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
780,000
مهارت 3: واژه پرداز Microsoft Word 2016 سبزعلی گل ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
300,000
مهارت 6:پاورپوینت ICDL2016 ، سبزعلی گل ، صفار
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
300,000
مروری بر تحقیقات حسابداری جلد 1 ، سجادی ، صفار
سیدحسین سجادی؛ محمد شاه ولی
460,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج2،توماس،و14جمشیدی،صفار
فرزین حاجی جمشیدی؛ جورج ب. توماس؛ مهرداد آزادی؛ جوئل هاس؛ موریس د. وبر
400,000
مدیریت تحول در سازمان ، فرنچ ، الوانی،دانایی فرد،صفار
وندل فرنچ؛ مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد؛ سسیل اچ بل
230,000
مهارت 4 : صفحه گسترده Microsoft Excel 2016 ، سبزعلی گل ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
300,000
مروری بر تحقیقات حسابداری جلد2، صفار
سیدحسین سجادی؛ ناصر خسروی
440,000
ICDL سطح2(2017)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار
مجید سبزعلی گل؛ علی موسوی
750,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه