ناشر: ارکان ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 42
عملکرد لرزه ای دستگاه پله و موقعیت آن در سازه ، ریاحی ، ارکان
حسین تاجمیرریاحی؛ سید سجاد صلاحی؛ علی پورعابدین
120,000
طراحی سازه های فولادی به روش حالت حدی(LRFD) ج5:طراحی اعضاء،ازهری،ارکان اصفهان
مجتبی ازهری؛ حسین عموشاهی؛ سیدرسول میرقادری
820,000
مهندسی ترافیک 1 ، موید فر ، ارکان
رضا مویدفر؛ بهنام مختاری
600,000
پایداری در سازه های فولادی،ازهری،ارکان اصفهان
مجتبی ازهری؛ سعید صرامی؛ رسول میرقادری
300,000
الیاف و مسنوجات سرامیکی،قانع،ارکان اصفهان
محمدقانع ؛ احسان قربانی
150,000
پرورش طیور در مناطق گرمسیر،قیصری،ارکان اصفهان
نوهاد جی.دقیر؛ عباسعلی قیصری
250,000
نانوبیوسرامیکها،فتحی،ارکان اصفهان
محمدحسینفتحی ؛ آرش حنیفی
88,000
زمین شناسی کاربردی،حاجیان،ارکان اصفهان
علیرضا حاجیان؛ پوریا جندقیان
175,000
مدیریت تولید و مصرف سیلاژ،خوروش،ارکان اصفهان
محمد خوروش؛ حمید محمدزاده؛ مهدی بهرامی یکدانگی
110,000
مبانی نگاهبانی از محیط زیست ، بمانیان ،ارکان اصفهان
شهناز بمانیان؛ ارجمند مهربانی
75,000
مقاومت مصالح ،دانشگاه پیام نور ، گل شاه ، ارکان اصفهان
آرش گل شاه؛ حامد ملکوتی خواه؛ مهدی پور سید رضایی
34,000
اصول اصلاح نباتات ، میرلوحی ، ارکان اصفهان
میرلوحی ؛ مجیدی؛ اسماعیل زاده مقدمک
108,000
راهنمای شناسایی مژکداران درتصفیه خانه های فاضلاب،ارکان اصفهان
سوزانا سرانو؛ نزهت السادات معقول؛ پیلار کانوو
57,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه