ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد عنوان ها: 11
ناهنجاری های متابولیکی طیور،سامرز،لیسون،شهیر،د.زنجان،پریکا
سامرز ؛ محمدحسین شهیر؛ آدامز ؛ حسین محمدزاده کراتی؛ لیسون؛ نیما برادران؛ سولماز دیلمقانی
450,000
اصول تغذیه و خوراک دام،ویلسون،نیکخواه،و5،د.زنجان(پریکا)
ویلسون جی پاند؛ علی نیکخواه؛ حمید امانلو؛ دیوید سی چرچ؛ کوین آرپاند؛ پاتریشیا ا.شونخت
600,000
کارکرد فیزیولوژیک و کاربرد علف کش ها،موسوی،د.زنجان
کریم موسوی؛ اسکندر زند؛ حسین صارمی
70,000
پرورش تلیسه با روش های پیشرفته علمی ، امانلو
حمید امانلو؛ داود زحمتکش
32,000
تغذیه و منابع غذایی طیور،مک نب،حسن آبادی
جی. ام. مک نب؛ احمد حسن آبادی؛ کی. ان. بورمن؛ سعید خلجی
65,000
مدیریت گاوهای شیری در دوره انتقال برای بهبود سلامت و توان تولیدی ، کوک ، امانلو
حمید امانلو؛ نایجل کوک؛ مهران ابوذر؛ کنت نوردلند
40,000
تنظیم کننده های رشد گیاهی در کشاورزی و باغبانی ، باسرا ، شکاری،د.زنجان
فریبرز شکاری؛ آمار جیت اس. باسرا؛ فرید شکاری؛ اصغر ابراهیم زاده
28,000
ژنتیک اصلاح دام ، لازلی ، امانلو،د.زنجان
جان فاستر لازلی؛ حمید امانلو
49,000