ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد عنوان ها: 9
ناهنجاری های متابولیکی طیور،سامرز،لیسون،شهیر،د.زنجان،پریکا
سامرز ؛ محمدحسین شهیر؛ آدامز ؛ حسین محمدزاده کراتی؛ لیسون؛ نیما برادران؛ سولماز دیلمقانی
450,000
اصول تغذیه و خوراک دام،ویلسون،نیکخواه،و5،د.زنجان(پریکا)
علی نیکخواه؛ ویلسون جی پاند؛ حمید امانلو؛ دیوید سی چرچ؛ کوین آرپاند؛ پاتریشیا ا.شونخت
600,000
کارکرد فیزیولوژیک و کاربرد علف کش ها،موسوی،د.زنجان
کریم موسوی؛ اسکندر زند؛ حسین صارمی
70,000
تغذیه و منابع غذایی طیور،مک نب،حسن آبادی
احمد حسن آبادی؛ جی. ام. مک نب؛ کی. ان. بورمن؛ سعید خلجی
65,000
مدیریت گاوهای شیری در دوره انتقال برای بهبود سلامت و توان تولیدی ، کوک ، امانلو
نایجل کوک؛ حمید امانلو؛ کنت نوردلند؛ مهران ابوذر
40,000
تنظیم کننده های رشد گیاهی در کشاورزی و باغبانی ، باسرا ، شکاری،د.زنجان
آمار جیت اس. باسرا؛ فریبرز شکاری؛ فرید شکاری؛ اصغر ابراهیم زاده
28,000
ژنتیک اصلاح دام ، لازلی ، امانلو،د.زنجان
حمید امانلو؛ جان فاستر لازلی
49,000