ناشر: شرق ، اهواز
تعداد عنوان ها: 62
کشاورزی پایدار و راهکارها،قرینه،شرق اهواز
محمدحسین قرینه؛ حبیب اله نادیان
70,000
نهادهای سیاسی و حقوق اساسی ، انصاریان،شرق اهواز
فیلیپ اردان؛ رشید انصاریان
160,000
فرآیندهای تصادفی ، پرهام
غلامعلی پرهام
45,000
گام هایی در آنالیز ریاضی ، علی آباد
علی رضایی علی آباد
50,000
اصول نظری و عملی مکانیک خاک ، ابن جلال،شرق اهواز
رضا ابن جلال؛ محمود شفاعی بجستان
60,000
کاربرد روش های آماری در مدیریت و حسابداری (با استفاده از نرم افزار SPSS18.0)
آجای اس. گار؛ علی حسین حسین زاده؛ سیدمهدی محمدی؛ سانجیا اس. گار
50,000
پیاز ، انصاری، د.چمران
ناصر عالم زاده انصاری
40,000
سطح بندی چالش های محیط زیست شهری از محلی تا جهانی و برعکس
سیدجعفر حجازی؛ پیتر جی. مارکوتولیو؛ گوردن مک گراناهان
100,000
ژنتیک رفتاری ، فروغ مند،شرق اهواز
علی محمد فروغ مند؛ کاترین بیکر؛ حمید گله داری
50,000
مهندسی حفاظت خاک و آب ، برزگر،شرق اهواز
احمد لندی؛ عبدالرحمن برزگر
55,000
ماشینهای الکتریکی ، کراس ، هوشمند
پاول سی کراس؛ رحمت اله هوشمند؛ اولگ واسن زوک؛ مهدی بانژاد
50,000
مقدمه ای بر ایمنی شناسی آبزیان،علیشاهی،د.چمران اهواز
پی. سوآین - پی. کی. ساهو - اس. آیاپان؛ مجتبی علیشاهی
85,000
حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی ، جنت مکان،شرق اهواز
حسین آقائی جنت مکان؛ سالواتور زاپالا
75,000
تربیت ، جمعی از مولفان
جمعی از مولفان
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه