ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، قم
تعداد عنوان ها: 61
تفاوت های جنسیتی را جدی بگیریم ، محمدی
استون ای. رودز؛ معصومه محمدی
180,000
علم النفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ، غروی
رحیم ناروئی؛ حسن عبدی؛ سیدمحمد غروی
154,000
درآمدی بر روان شناسی دین،آذربایجانی،1042
مسعود آذربایجانی؛ سیدمهدی موسوی اصل
106,000
فلسفه روان شناسی و نقد آن ، بونژه ، حوزه و دانشگاه
ماریو بونژه؛ محمدجوادزارعان ؛ روبن آردیلا
295,000
پارادایم های تحقیق در علوم انسانی،بلیکی،حسنی،حوزه دانشگاه قم
حمیدرضا حسنی؛ محمدتقی ایمان؛ مسعود ماجدی
195,000
دولت عباسیان،طقوش،جودکی،حوزه دانشگاه قم
محمدسهیل طقوش؛ حجت الله جعفریان
165,000
جرم و جرم شناسی ، سلیمی ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
راب وایت؛ علی سلیمی؛ فیونا هینز
180,000
روش شناسی ترجمه فرآن کریم ، جواهری
سیدمحمدحسن جواهری
128,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه