ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، قم
تعداد عنوان ها: 62
علم النفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ، غروی
رحیم ناروئی؛ حسن عبدی؛ سیدمحمد غروی
154,000
فلسفه روان شناسی و نقد آن ، بونژه ، حوزه و دانشگاه
ماریو بونژه؛ محمدجوادزارعان ؛ روبن آردیلا
295,000
تفاوت های جنسیتی را جدی بگیریم ، محمدی
معصومه محمدی؛ استون ای. رودز
180,000
درآمدی بر روان شناسی دین،آذربایجانی،1042
مسعود آذربایجانی؛ سیدمهدی موسوی اصل
106,000
دولت عباسیان،طقوش،جودکی،حوزه دانشگاه قم
حجت الله جعفریان؛ محمدسهیل طقوش
165,000
روش شناسی ترجمه فرآن کریم ، جواهری
سیدمحمدحسن جواهری
128,000
پارادایم های تحقیق در علوم انسانی،بلیکی،حسنی،حوزه دانشگاه قم
حمیدرضا حسنی؛ محمدتقی ایمان؛ مسعود ماجدی
195,000
فلسفه روان شناسی و نقد آن،بونژه،زارعان،حوزه دانشگاه
ماریو بونژه؛ محمدجواد زارعان؛ روبن آردیلا؛ همکاران
282,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه