ناشر: جهان نور ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
طراحی اصولی سازه های فولادی ، جانستون ، نعمتی،جهان نور
بی. جی. جانستون؛ سعید نعمتی؛ اف. جی. لین؛ تی. وی. گالامبوس
10,500