ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد عنوان ها: 147
مردم نگاری انتقادی ، توماس ، بذرافکن ، د.شیراز
جیم توماس؛ محمد تقی ایمان مهتا بذر افکن
130,000
تولیدمثل بالینی گوسفند ، میرزایی ، د.شیراز
عبداله میرزایی؛ اصغر مقیسه؛ عادل مختاری
150,000
بیماری های انگلی مشترک بین انسان و حیوان ، موذنی ، د.شیراز
بی بی سینگ دالیوال پرایاگ دات جویال؛ محمد موذنی رضوی رخشنده رو رجبلو شایق
170,000
مقدمه ای بر فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی ، امام ، د.شیراز
رابرت ک.ام.هی؛ یحیی امام؛ اندرو ج.واکر؛ منصور نیک نژاد
85,000
آزمایش هایی در فیزیولوژی گیاهی ، خلدبرین ، د.شیراز
بهمن خلدبرین؛ طاهره اسلام زاده؛ مرضیه ولی فرد
140,000
مقدمه ای بر سم شناسی مواد غذایی ، ویرایش 2 ، حسین زاده ، د.شیراز
سعید حسین زاده؛ تاکایوکی شیباموتو؛ سمانه رحمدل؛ لئونارد جلدانس
220,000
انتقال رویان اسب ، مقیسه ، د.شیراز
پاتریک کیو؛ اصغر مقیسه؛ اسکویرز؛ بهروز میهن دوست؛ اسماعیل بندریان
150,000
شیمی تجزیه عمومی،آبسالان،د.شیراز
قدرت الله آبسالان
210,000
اختلال نقص توجه و بیش فعالی در بزرگسالان،یانگ،هادیان فرد،د.شیراز
حبیب هادیان فرد؛ سوزان یانگ؛ جسیکا برامهام؛ صغری استوار؛ افروز بهرامیان
230,000
فراتر از خشکسالی،کشاورز،د.شیراز
مرضیه کشاورز؛ عزت اله کرمی
220,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه