ناشر: نوپردازان ، تهران
تعداد عنوان ها: 42
فیزیک پایه 1 مکانیک ، سپهری ، نوپردازان
کاتنل ؛ هوشنگ سپهری؛ جانسون ؛ بهرام معلمی؛ ناصر مقبلی
200,000
اصول شیمی عمومی جلد1 سیلبربرگ  صادقی پارسافر  سعیدی
مارتین سیلبربرگ؛ مجید میر محمد صادقی غلام عباس پارسا فر محمد رضا سعیدی
650,000
تئوری ارتعاشات و کاربردهای آن ، تامسون محمدی ، نوپردازان
اردشیر کرمی محمدی؛ تامسون داهله
280,000
ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد1 ، ون نس ، ثنائی زاده ، نوپردازان
محمود ثنائی زاده؛ ون نس؛ اسمیت ؛ ابت
450,000
مکانیک سیالات ، شیمز ، انتظاری،نوپردازان
ایروینگ اچ. شیمز؛ علیرضا انتظاری
500,000
مبانی شیمی آلی،مک موری،یاوری،و6،نوپردازان
جان مک موری؛ اریک سیمانک
600,000
کاربرد آنزیم ها در تغذیه دام و طیور ، صادقی
بد فورد؛ علی اصغر صادقی؛ پارتریج؛ پروین شورنگ
200,000
شیمی آلی 2 ،ولهارد ، ویرایش 7 ، نوپردازان
مجید میرمحمدصادقی؛ ولهارد ؛ محمدرضا سعیدی؛ شور ؛ مجید هروی
600,000
شیمی آلی 1،مک موری،یاوری،و7،نوپردازان
عیسی یاوری؛ جان مک موری
120,000
مکانیک سیالات،استریتروایلی،انتظاری،نوپردازان
علیرضا انتظاری؛ استریتر ؛ وایلی
380,000
استاتیک مریام ، انتظاری،نوپردازان
مریام ؛ علیرضا انتظاری؛ کرایگ
550,000
شیمی آلی 3،مک موری،یاوری،و7،نوپردازان
جان مک کوری؛ عیسی یاوری
480,000
فیزیک جدید1،ابوکاظمی،نوپردازان
محمدابراهیم ابوکاظمی
250,000
انتقال حرارت ج1،اینکروپرا،شکوهمند،و6،نوپردازان
حسین شکوهمند؛ اینکروپرا ؛ لوین ؛ مهران بمانی؛ برگمن ؛ دویت
400,000
فیزیک مدرن در مهندسی، کریم زاده،نوپردازان
جاسپریت سینگ؛ عیسی کریم زاده؛ شبنم هاشمی دولت آبادی
180,000
انتقال حرارت ج2،اینکروپرا،شکوهمند،و6،نوپردازان
اینکروپرا ؛ حسین شکوهمند؛ مهران بمانی؛ لوین ؛ برگمن ؛ دویت
300,000
شیمی آلی 2،مک موری،یاوری،و7،نوپردازان
جان مک موری؛ عیسی یاوری
500,000
مبانی طیف سنجی در شیمی آلی
مجید میرمحمد صادقی لیلا خزدوز امین زارعی
200,000
مکانیک تحلیلی،فولز،سپهری،و6،نوپردازان
فولز ؛ هوشنگ سپهری؛ کاسیدی
220,000
ترمودینامیک مهندسی شیمی ج2،اسمیت،ون نس،ثنائی زاده،نوپردازان
اسمیت ؛ محمود ثنائی زاده؛ ون نس؛ ابت
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه