ناشر: نوپردازان ، تهران
تعداد عنوان ها: 44
فیزیک پایه 1 مکانیک ، سپهری ، نوپردازان
کاتنل ؛ هوشنگ سپهری؛ جانسون ؛ بهرام معلمی؛ ناصر مقبلی
200,000
انتقال حرارت ، هولمن ، شکوهمند ، نوپردازان
حسین شکوهمند؛ هولمن ؛ مهران بمانی؛ صفا برهانی
900,000
تئوری ارتعاشات و کاربردهای آن ، تامسون محمدی ، نوپردازان
تامسون داهله؛ اردشیر کرمی محمدی
280,000
اصول شیمی عمومی جلد1 سیلبربرگ  صادقی پارسافر  سعیدی
مارتین سیلبربرگ؛ مجید میر محمد صادقی غلام عباس پارسا فر محمد رضا سعیدی
650,000
تشریح شیمی آلی 2 ،ولهارد ، ویرایش 7 ، نوپردازان
مجید میرمحمدصادقی؛ ولهارد ؛ شور ؛ محمدرضا سعیدی؛ مجید هروی
550,000
ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد1 ، ون نس ، ثنائی زاده ، نوپردازان
ون نس؛ محمود ثنائی زاده؛ اسمیت ؛ ابت
450,000
مقدمه ای بر مهندسی وعلم مواد ، یوسفی ،خدایی، نوپردازان
کالیستر ؛ رضا یوسفی؛ محمد خدایی؛ رتویس
650,000
مبانی شیمی آلی،مک موری،یاوری،و6،نوپردازان
جان مک موری؛ اریک سیمانک
1,000,000
مکانیک سیالات ، شیمز ، انتظاری،نوپردازان
ایروینگ اچ. شیمز؛ علیرضا انتظاری
500,000
کاربرد آنزیم ها در تغذیه دام و طیور ، صادقی
بد فورد؛ علی اصغر صادقی؛ پارتریج؛ پروین شورنگ
200,000
مکانیک سیالات،استریتروایلی،انتظاری،نوپردازان
استریتر ؛ علیرضا انتظاری؛ وایلی
320,000
شیمی آلی 1،مک موری،یاوری،و7،نوپردازان
عیسی یاوری؛ جان مک موری
120,000
شیمی آلی 3،مک موری،یاوری،و7،نوپردازان
عیسی یاوری؛ جان مک کوری
480,000
انتقال حرارت ج1،اینکروپرا،شکوهمند،و6،نوپردازان
حسین شکوهمند؛ اینکروپرا ؛ مهران بمانی؛ لوین ؛ برگمن ؛ دویت
400,000
انتقال حرارت ج2،اینکروپرا،شکوهمند،و6،نوپردازان
اینکروپرا ؛ حسین شکوهمند؛ مهران بمانی؛ لوین ؛ برگمن ؛ دویت
300,000
استاتیک مریام ، انتظاری،نوپردازان
مریام ؛ علیرضا انتظاری؛ کرایگ
850,000
فیزیک مدرن در مهندسی، کریم زاده،نوپردازان
جاسپریت سینگ؛ عیسی کریم زاده؛ شبنم هاشمی دولت آبادی
180,000
فیزیک جدید1،ابوکاظمی،نوپردازان
محمدابراهیم ابوکاظمی
250,000
مکانیک تحلیلی،فولز،سپهری،و6،نوپردازان
فولز ؛ هوشنگ سپهری؛ کاسیدی
220,000
مبانی طیف سنجی در شیمی آلی
مجید میرمحمد صادقی لیلا خزدوز امین زارعی
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه