ناشر: مبتکران ، تهران
تعداد عنوان ها: 91
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و11،هالیدی،بهار،مبتکران
محمود بهار؛ دیوید هالیدی؛ رابرت رزنیک؛ جرل واکر
850,000
اصول و مبانی شیمی معدنی جلد2 ، ملاردی ، مبتکران
محمدرضا ملاردی؛ محمدرضا طالعی باویل علیایی
420,000
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ج1،معینی،مبتکران
ضیاء معینی؛ جک اچ. ویلمور؛ دیوید ال. کاستیل؛ فرهاد رحمانی نیا؛ دابلیو. لاری کنی؛ حمید رجبی؛ حمید آقا علی نژاد؛ فاطمه سلامی
760,000
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ج2،معینی،مبتکران
ضیاء معینی؛ جک اچ.ویلمور؛ دیوید ال. کاستیل؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حمید رجبی؛ حمید آقا علی نژاد؛ فاطمه سلامی
260,000
فیزیک برای علوم زیستی،کرامر،بهار،مبتکران
آلان اچ . کرامر؛ محمود بهار
380,000
ریاضی برای علوم زیستی،باتشلت،بهار،مبتکران
محمود بهار؛ ادوارد باتشلت
420,000
مبانی فیزیک ج2:شاره ها،موجها،گرما،هالیدی،بهار،و10،مبتکران
نعمت الله گلستانیان؛ دیوید هالیدی؛ محمود بهار؛ رابرت رزنیک؛ جرل واکر
270,000
حل کامل مسائل مبانی فیزیک ج1:مکانیک،هالیدی،گلستانیان،و6،مبتکران
دیوید هالیدی؛ محمود بهار؛ رابرت رزنیک؛ جرل واکر
130,000
مبانی فیزیک ج3:الکتریسیته و مغناطیس،هالیدی،بهار،و10،مبتکران
نعمت الله گلستانیان؛ دیوید هالیدی؛ محمود بهار؛ رابرت رزنیک؛ جرال واکر
420,000
مبانی فیزیک ج3:الکتریسیته و مغناطیس،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
محمود بهار؛ دیوید هالیدی؛ رابرت رزنیک؛ جول واکر
210,000
جنین شناسی بی مهرگان،پریور،مبتکران
کاظم پریور؛ مجید رجبی؛ یاسر تهمتنی
250,000
مبانی فیزیک ج4:اپتیک و فیزیک نوین،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
نعمت الله گلستانیان؛ دیوید هالیدی؛ محمود بهار؛ رابرت رزنیک؛ جرل واکر
190,000
اصول فیزیک ج3:الکتریسیته و مغناطیس،و 9،بهار،مبتکران
دیوید هالیدی؛ نعمت الله گلستان؛ رابرت زرنیک؛ محمود بهار؛ جرل واکر
300,000
تحقیق در عملیات 1و2 ، توحیدی،مبتکران
قاسم توحیدی؛ شبنم رضویان
125,000
فیزیک جدید،سروی،بهار،مبتکران
سروی ؛ محمود بهار؛ موسس؛ مویر
115,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه