ناشر: مبتکران ، تهران
تعداد عنوان ها: 90
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ج1،معینی،مبتکران
ضیاء معینی؛ جک اچ. ویلمور؛ فرهاد رحمانی نیا؛ دیوید ال. کاستیل؛ حمید رجبی؛ دابلیو. لاری کنی؛ حمید آقا علی نژاد؛ فاطمه سلامی
350,000
اصول و مبانی شیمی معدنی جلد2 ، ملاردی ، مبتکران
محمدرضا ملاردی؛ محمدرضا طالعی باویل علیایی
420,000
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ج2،معینی،مبتکران
ضیاء معینی؛ جک اچ.ویلمور؛ دیوید ال. کاستیل؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حمید رجبی؛ حمید آقا علی نژاد؛ فاطمه سلامی
260,000 189,800
فیزیک برای علوم زیستی،کرامر،بهار،مبتکران
محمود بهار؛ آلان اچ . کرامر
380,000
ریاضی برای علوم زیستی،باتشلت،بهار،مبتکران
محمود بهار؛ ادوارد باتشلت
420,000
حل کامل مسائل مبانی فیزیک ج1:مکانیک،هالیدی،گلستانیان،و6،مبتکران
دیوید هالیدی؛ محمود بهار؛ رابرت رزنیک؛ جرل واکر
130,000
مبانی فیزیک ج3:الکتریسیته و مغناطیس،هالیدی،بهار،و10،مبتکران
دیوید هالیدی؛ نعمت الله گلستانیان؛ رابرت رزنیک؛ محمود بهار؛ جرال واکر
420,000
مبانی فیزیک ج2:شاره ها،موجها،گرما،هالیدی،بهار،و10،مبتکران
دیوید هالیدی؛ نعمت الله گلستانیان؛ محمود بهار؛ رابرت رزنیک؛ جرل واکر
270,000
مبانی فیزیک ج3:الکتریسیته و مغناطیس،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
محمود بهار؛ دیوید هالیدی؛ رابرت رزنیک؛ جول واکر
210,000
مبانی فیزیک ج4:اپتیک و فیزیک نوین،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
نعمت الله گلستانیان؛ دیوید هالیدی؛ رابرت رزنیک؛ محمود بهار؛ جرل واکر
190,000
اصول فیزیک ج3:الکتریسیته و مغناطیس،و 9،بهار،مبتکران
دیوید هالیدی؛ نعمت الله گلستان؛ رابرت زرنیک؛ محمود بهار؛ جرل واکر
300,000
جنین شناسی بی مهرگان،پریور،مبتکران
کاظم پریور؛ مجید رجبی؛ یاسر تهمتنی
250,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و10،هالیدی،بهار،مبتکران
نعمت الله گلستانیان؛ دیوید هالیدی؛ رابرت رزنیک؛ محمود بهار؛ جرل واکر
450,000
فیزیک جدید،سروی،بهار،مبتکران
سروی ؛ محمود بهار؛ موسس؛ مویر
115,000
تحقیق در عملیات 1و2 ، توحیدی،مبتکران
قاسم توحیدی؛ شبنم رضویان
125,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه