ناشر: بعثت ، تهران
تعداد عنوان ها: 37
تبدیل چربی به عضله،جو کیتا،دانشجو،بعثت
عبدالرسول دانشجو؛ جو کیتا؛ کیمیا معینی افشاری
200,000
فنون گروهی مشاوره و روان درمانی،جرالد کوری،ثنائی،بعثت
باقر ثنائی؛ جرالد کوری؛ ماریان شیندر کوری؛ پاتریک کالانان؛ مایکل راسل
340,000
چگونگی طراحی ، ساخت و آزمایش یک موتور موشک سوخت مایع کوچک
کورس نکوفر؛ لروی کرزیسکی؛ یاسر بزی
150,000
اضطراب اجتماعی در کودکی ، گزل ، شبگرد ، بعثت
هیدی گزل؛ بهاره شبگرد؛ کنت ایچ؛ ارینب رحمانی؛ رابین؛ تمجید کریمی؛ احسان رحمانی
70,000
ریاضیات عمومی (2) ، دهمرده
حبیب الله دهمرده
120,000
مبانی مشاوره وراهنمایی،ثنایی،بعثت
باقر ثنایی؛ رابرت گیبسون؛ ماریان میشل
140,000
بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان ، خنیفر
حسین خنیفر؛ نفیسه زروندی
80,000
روانشناسی بالینی،آزمایش بالینی و فرایند تشخیص،دادستان،بعثت
پرون و پرون؛ پریرخ دادستان؛ محمد منصور
150,000
روانشناسی سلامت،آنتونی کرتیس،فتحی آشتیانی،بعثت
علی فتحی آشتیانی؛ آنتونی جی کرتیس؛ هادی عظمیی آشتیانی
210,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه