ناشر: به نشر (آستان قدس) ، تهران
تعداد عنوان ها: 58
برگزیده ای از متون نظم و نثر عربی،رادمنش،به نشر
محمد رادمنش؛ امیر سلمانی رحیمی
150,000
راهنمای نگارش و ویرایش،یاحقی،به نشر
محمدجعفر یاحقی؛ محمدمهدی ناصح
170,000
تحقیق کیفی در مدیریت وبازرگانی، عنابستانی
علی اکبر عنابستانی؛ امیدعلی خوارزمی؛ امیرعلی خوارزمی
180,000
مدیریت تولید،الوانی،میرشفیعی،آستان قدس
مهدی الوانی؛ نصرالله میرشفیعی؛ کیوان شاهقلیان
285,000
راهنمای نگارش و ویرایش،یاحقی،به نشر
محمدجعفر یاحقی؛ محمدمهدی ناصح
90,000
برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر ، سیلور، خوی نژاد، آستان قدس
جی گالن سیلور؛ غلامرضا خوی نژاد؛ ویلیام ام.الکساندر؛ آرتورجی لوئیس
140,000
مبانیطیفسنجیمولکولی،بنول،اسلامپور، آستانقدس
سی.ان.بنول ؛ رضا اسلام پور؛ مسعود حسن پور؛ ای.ام.مک کش
130,000
نامه نگاری به زبان انگلیسی،آستان قدس
سارا جین راتلج مریدی
27,000
قرآن و روانشناسی ، عرب ، آستان قدس
عباس عرب؛ محمدعثمان نجاتی
75,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه