ناشر: به نشر (آستان قدس) ، تهران
تعداد عنوان ها: 58
برگزیده ای از متون نظم و نثر عربی،رادمنش،به نشر
محمد رادمنش؛ امیر سلمانی رحیمی
150,000
مدیریت تولید،الوانی،میرشفیعی،آستان قدس
مهدی الوانی؛ نصرالله میرشفیعی؛ کیوان شاهقلیان
285,000
راهنمای نگارش و ویرایش،یاحقی،به نشر
محمدجعفر یاحقی؛ محمدمهدی ناصح
170,000
تحقیق کیفی در مدیریت وبازرگانی، عنابستانی
علی اکبر عنابستانی؛ امیدعلی خوارزمی؛ امیرعلی خوارزمی
180,000
راهنمای نگارش و ویرایش،یاحقی،به نشر
محمدجعفر یاحقی؛ محمدمهدی ناصح
90,000
برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر ، سیلور، خوی نژاد، آستان قدس
جی گالن سیلور؛ غلامرضا خوی نژاد؛ ویلیام ام.الکساندر؛ آرتورجی لوئیس
140,000
مبانیطیفسنجیمولکولی،بنول،اسلامپور، آستانقدس
رضا اسلام پور؛ سی.ان.بنول ؛ مسعود حسن پور؛ ای.ام.مک کش
130,000
نامه نگاری به زبان انگلیسی،آستان قدس
سارا جین راتلج مریدی
27,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه