ناشر: دیدار ، تهران
تعداد عنوان ها: 67
قانون اساسی1398 منصور
جهانگیر منصور
90,000
قانون مجازات اسلامی 1398منصور
جهانگیر منصور
280,000
کار با نوجوانان ،راهنمای درمانگران ، روان شناسان و مشاوران ، سعدی پور
جولی آن لسر؛ اسماعیل سعدی پور؛ نیکول نیکوترا؛ نادیا رستمی
380,000
قانون تجارت 1398،منصور
جهانگیر منصور
210,000
روش های ایجاد نظم و انضباط در نوجوانان،جین نلسن،سعدی پور،دیدار
اسماعیل سعدی پور؛ جین نلسن؛ لین لوت؛ مریم خلیلی صدرآباد؛ نازنین محمدی
200,000
نظریه های آمورشی (راهبردهای آموزشی اثربخش) ، سعدی پور ، دیدار
اسماعیل سعدی پور؛ کنس دی. مور؛ مهرنوش فرهنگ
200,000
روش های کنترل خشم،رابرت نای،سعدی پور،دیدار
رابرت نای؛ اسماعیل سعدی پور؛ فرهنگ رنجبر؛ دلارام موسایی سنجره یی
240,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه