ناشر: دیدار ، تهران
تعداد عنوان ها: 66
قانون اساسی1398 منصور
جهانگیر منصور
90,000
کتاب کار مربی کودک ، میرهادی
توران میرهادی
420,000
قانون مجازات اسلامی 1398منصور
جهانگیر منصور
320,000
قانون تجارت 1399،منصور
جهانگیر منصور
220,000
کار با نوجوانان ،راهنمای درمانگران ، روان شناسان و مشاوران ، سعدی پور
اسماعیل سعدی پور؛ جولی آن لسر؛ نادیا رستمی؛ نیکول نیکوترا
380,000
روش های ایجاد نظم و انضباط در نوجوانان،جین نلسن،سعدی پور،دیدار
جین نلسن؛ اسماعیل سعدی پور؛ مریم خلیلی صدرآباد؛ لین لوت؛ نازنین محمدی
200,000
نظریه های آمورشی (راهبردهای آموزشی اثربخش) ، سعدی پور ، دیدار
کنس دی. مور؛ اسماعیل سعدی پور؛ مهرنوش فرهنگ
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه