ناشر: دالفک ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
ریاضی عمومی 1،شیدفر،دالفک
ابراهیم اسرافیلیان؛ عبدالله شیدفر
350,000
ریاضیات مهندسی پیشرفته ج 2 ق 1،کرویت سیگ،شیدفر،دالفک
اروین کرویت سیگ؛ عبدالله شیدفر؛ علیمردان شاهرضائی
450,000
ریاضیات مهندسی،قرمز،شیدفر
عبدالله شیدفر
300,000
معادلات دیفرانسیل ، شیدفر
عبدالله شیدفر
250,000
ریاضیات مهندسی،قرمز،شیدفر
عبدالله شیدفر
69,000
ریاضیات مقدماتی،ریاضیات پیش دانشگاهی،شیدفر،دالفک
عبدالله شیدفر؛ علیمردان شاهرضایی
45,000
ریاضی عمومی 2،شیدفر،دالفک
عبدالله شیدفر
55,000
معادلات دیفرانسیل ، سوالات چهارگزینه ای ، شیدفر
عبدالله شیدفر؛ علیمردان شاهرضایی
15,000
محاسبات عددی ، شیدفر
عبدالله شیدفر؛ حسین آذری
9,000