ناشر: جنگل ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
پول و بانکداری نوین،حسن زاده،جنگل
علی حسن زاده؛ احمد مجتهد؛ پویا بغدادی؛ فرهاد تقی زاده حصاری
170,000
حقوق کیفری بین المللی، باقری
محمدجواد شریعت باقری
45,000
اصول و مبانی بیماری شناسی گیاهی ، نصراصفهانی
مهدی نصراصفهانی؛ علیرضا اسماعیلی
65,000
قصاص عضو و دیه اعضا ، بازگیر
یدالله بازگیر
35,000
علم اقتصاد ، اقتصاد کلان ، فیشر ، تیزهوش
دیوید بگ؛ محمدحسین تیزهوش؛ استانلی فیشر؛ رودیگر؛ دورنبوش
90,000