ناشر: میر ، تهران
تعداد عنوان ها: 15
مدیریت نیروی کار سیار ، میرسپاسی ، میر
مایکل کرات؛ ناصر میرسپاسی؛ لقمان رحمانپور
77,000
پرورش راهبری منابع انسانی ، میرسپاسی
جان والتون؛ ناصر میرسپاسی؛ داریوش غلام زاده
120,000
مدیریت عملکرد در بخش دولتی ، میرسپاسی
دورین ؛ ناصر میرسپاسی؛ بوکایرت؛ علاءالدین رفیع زاده؛ هالیگان
90,000
بهسازی عملکرد کارکنان دولتی ، میرسپاسی ، میر
استوارت لایف؛ ناصر میرسپاسی؛ سمیه قجری
80,000
خلاصه درسنامه جامع علوم پایه دندانپزشکی،میرزایی،میر
منصور میرزایی؛ لیلی صدری؛ شنتیا کاظمی
718,000
مدیریت تعاونی ها ، شکیبامقدم
محمد شکیبامقدم
90,000
هوش فرهنگی ، میرسپاسی ، میر
دیوید توماس؛ ناصر میرسپاسی؛ احمد ودادی؛ کراینکس؛ اعظم دشتی
77,000
حقوق اداری ، شکیبامقدم
محمد شکیبامقدم
330,000
صنعت شیشه ، مالونی ، رمضانی
محمد رمضانی؛ اف. جی. ترنس مالونی
12,500