ناشر: علم و ادب ، تهران
تعداد عنوان ها: 49
اجرای ساختمانهای بتن آرمه،قالیبافیان،علم و ادب
مهدی قالیبافیان؛ کامیار سلطانی عربشاهی
350,000
طراحی ساختمان های بنایی ، طاحونی ، علم ادب
شاپور طاحونی؛ آرش نیری
500,000
اجرای ساختمانهای بتن آرمه ، قالیبافیان ، علم ادب
مهدی قالیبافیان؛ کامیار سلطانی عربشاهی
350,000
تجربیات و درس های بهسازی لرزه ای،علم ادب
شرکت خدمات مدیریت ایرانیان (ایرمکو)
900,000
بتن خود تراکم،شکرچی زاده،با CD،علم و ادب
محمد شکرچی زاده؛ نیکلاس علی لیبر
400,000
راهنمای کاربردی بتن سبکدانه سازه ای،شکرچی زاده،علم و ادب
محمد شکرچی زاده؛ نیکلاس علی لیبر؛ مارال جلیلی
150,000
رویه های بتن غلتکی،شکرچی زاده،علم ادب
محمد شکرچی زاده؛ مهدی چینی
80,000
مهندسی سواحل و بنادر،طاحونی،و2،علم ادب
شاپور طاحونی؛ منصور بیات
950,000 585,938
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه