ناشر: خراسان ، مشهد
تعداد عنوان ها: 31
شبکه های کامپیوتر و انتقال داده ها،استالینگز،سالخورده،خراسان مشهد
محمدمهدی سالخورده حقیقی؛ ویلیام استالینگ
280,000
معماری کامپیوتر،مانو،سپیدنام،خراسان
قدرت سپیدنام؛ موریس مانو
200,000
الکترونیک صنعتی،رشید،تقی آبادی،و3،خراسان
محمد ح . رشید؛ محمدرضا موسوی تقی آبادی؛ حمیدرضا رضایی نیا؛ خلیل باغانی
220,000
طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال،نلسون،سپیدنام،خراسان
قدرت سپیدنام؛ ویکتور . پی . نلسون؛ اچ . تروی نیگل؛ بیل دی . کارول
180,000
قطعات و مدارات الکترونیک ج1،نشلسکی،سپیدنام،و10،خراسان
قدرت سپیدنام؛ روبرت بویل اشتاد؛ لوئیس نشلسکی؛ خلیل باغانی
300,000
الکترونیک صنعتی،لندر،تقی آبادی،و جدید،خراسان مشهد
سیریل لندر؛ محمدرضا موسوی تقی آبادی؛ حمیدرضا رضایی نیا؛ مسعود هوشمند؛ نرجس رهنما
160,000
مهندسی نرم افزارویرایش7،پرسمن،سالخورده،خراسان مشهد
راجر اس پرسمن؛ محمدمهدی سالخورده حقیقت
280,000
مدارمیکروالکترونیک ج2 ،ویرایش 6،سدرا،باغانی،خراسان
سدرا اسمیت؛ خلیل باغانی؛ حمیدرضا رضایی نیا
150,000
میکروکنترلر 8051،مزیدی،سپیدنام،خراسان
علی مزیدی؛ جانیس گیلیسپی مزیدی؛ قدرت سپیدنام
100,000
فیزیک مکانیک 1، هالیدی ، و5 ؛ باغانی ، خراسان مشهد
رزنیک؛ باغانی ؛ هالیدی ؛ خبوشانی؛ کرین؛ رضایی نیا
100,000
سیستم های کنترل مدرن،دورف،سپیدنام،و12،خراسان
ریچارد سی . دورف؛ قدرت سپیدنام؛ روبرت اچ بیشاپ
240,000
قطعات و مدارات الکترونیک ج2،نشلسکی،سپیدنام،و9،خراسان
قدرت سپیدنام؛ روبرت بویل اشتاد؛ خلیل باغانی؛ لوئیس نشلسکی
120,000
مدارهای میکروالکترونیک ج1 ،ویرایش6 ،سدرا،باغانی،خراسان
عادل . اس . سدرا؛ خلیل باغانی؛ کنث . سی . اسمیت؛ حمیدرضا رضایی نیا
150,000
تحلیل مهندسی مدار،و7،هیت،تقی آبادی،خراسان
ویلیام هیت؛ محمدرضا موسوی تقی آبادی؛ کمرلی؛ داربین
180,000
تجارت الکترونیک ، بازاریابی اینترنتی با موتورهای جستجو جلد 1 ، سپیدنام
مایک مورن؛ قدرت سپیدنام؛ بیل هانت؛ حمید سپیدنام؛ فرهاد کاظمی مطلق
100,000
سیستم های بانک اطلاعاتی ، دیت ، شاکری، خراسان مشهد
سی.جی.دیت ؛ فرنگیس شاکری؛ زینب صولت زاده
80,000
زبان های برنامه سازی ویرایش4،پرات،سالخورده،خراسان مشهد
ترنس دبلیو . پرات؛ محمدمهدی سالخورده حقیقی؛ ماروین وی . زلکوویتز
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه