ناشر: علوم نوین ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
آنالیز تابعی،رودین،عالم زاده،علوم نوین
والتر رودین؛ علی اکبر عالم زاده
250,000
حل تحلیلی مسایل تحقیق در عملیات،عادل آذر،علوم نوین
عادل آذر؛ عندلیب اردکانی؛ رضائی پندری
120,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی ج 3 ، لیت هولد
علی اکبر عالم زاده؛ لویی لیت هولد
90,000
جبر خطی با کاربرد در معادلات دیفرانسیل ، عالم زاده
پی . جی . کومپل؛ علی اکبرعالم زاده؛ محمدحسن بیژن زاده؛ ج . ا . تورپ
80,000
فیزیک دانشگاهی ج1 ، زیمانسکی، مکانیک شاره ها موج گرما ، وی12 ، پورقاضی، علوم نوین
زیمانسکی ؛ اعظم پورقاضی؛ سیرز؛ روح الله خلیلی بروجنی؛ یانگ؛ محمدتقی فلاحی مروست؛ فریدمن
350,000
روانشناسی عمومی ، پیروزی ، علوم نوین
دارا پیروزی؛ مینو شیرین بیان
70,000
ریاضیات گسسته و ترکیباتی ج1،و4،گریمالدی،عالم زاده،علوم نوین
علی اکبر عالم زاده؛ رالف پی . گریمالدی
120,000
معادلات دیفرانسیل،وایلی،عالم زاده،علوم نوین
سی . ری وایلی؛ علی اکبر عالم زاده؛ مجید محمدزاده
250,000
مدیریت فازی،گرینت،عادل آذر،شائمی،علوم نوین
کیت گرینت؛ عادل آذر؛ علی شائمی
120,000
مباحثی در جبر،هراشتاین،عالم زاده،علوم نوین
ی . ن . هراشتاین؛ علی اکبر عالم زاده
450,000
نظریه و مسائل جبر خطی،لیپ شوتس،عالم زاده،علوم نوین
لیپ شوتس؛ علی اکبر عالم زاده؛ مصطفی شاهزمانیان
250,000
ریاضیات گسسته و ترکیباتی جلد3 ، گریمالدی، علوم نوین
رالف پی. گریمالدی؛ علی اکبر عالم زاده
48,000
آنالیز عددی ، ده مرده،علوم نوین
حبیب اله ده مرده
35,000