ناشر: فنی حسینیان ، تهران
تعداد عنوان ها: 20
تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن،تامسون،پوستی،فنی حسینیان
بهرام پوستی؛ ویلیام ت. تامسون؛ مری دیلون داله
690,000
روسازی بتنی،فرجی،فنی حسینیان
قاسم فرجی؛ حسن ولی پور
199,000
تصفیه آبهای صنعتی ، حسینیان
مرتضی حسینیان
29,000
سیستم مخابرات الکترونیکی ، کندی ، کاشانی
فرخ حجت کاشانی؛ جرج کندی؛ صفی الدین صفوی نائینی
220,000
سیستم های مخابرات الکترونیک ، کندی ، کاشانی
جرج کندی؛ فرخ حجت کاشانی؛ صفی الدین صفوی نائینی
220,000
تکنولوژی برق4:ماشین های الکتریکی A.C ، کاتراژا،چقازردی،فنی حسینیان
بی ال تراژا؛ مسعود چقازردی؛ ای کاتراژا
85,000
مبانی و کاربرد انواع پمپ ها ، استوارت ، خوش کیش
هری استوارت؛ حسین خوش کیش
75,000
مهندسی متالورِژِی فیزیکی ، لاختین ، ربیعی
ی - لاختین؛ افسانه ربیعی
75,000
جوشکاری پلاستیکها ، ربیعی
افسانه ربیعی
15,000
پمپهای سانتریفوژ ، فرزاد
عبدالعلی فرزاد
29,000