ناشر: دانشگاه آزاد ، رشت
تعداد عنوان ها: 37
مدیریت کیفیت جامع ، شاهرودی ، د.آزادرشت
کامبیز شاهرودی؛ امیررکن شریفی
62,000
آزمایش های شیمی تجزیه دستگاهی،شریعتی،د.آزادرشت
شهاب شریعتی؛ فریبا صفا؛ اکبر اسلام نژاد
110,000
مدیریت راهبرد صنعتی ، شاهرودی ، د.آزادرشت
کامبیز شاهرودی؛ فرزانه صانعی
93,000
اصول و روشهای تولید محصولات زراعی ، بریموندی ، د.آزادرشت
احمدرضا بریموندی؛ داوود هاشم آبادی؛ محمدنقی صفرزاده ویشگاهی
61,000
اقتصاد خرد کاربردی ، علیپور، د.آزادرشت
حمیدرضا علیپور شیرسوار
79,000
تقارن و کاربرد آن در شیمی ، صیادی ، د.آزادرشت
ربابه صیادی؛ عبدالله فلاح شجاعی
48,000
ساختار ژنومی گیاهان و قارچ ها ، صفری مطلق ،د.آزادرشت
رالف پراید؛ محمدرضا صفری مطلق؛ هانس بوهنرت
75,000
خاکشناسی عمومی،ترکاشوند،د.آزادرشت
علی محمدی ترکاشوند
26,000
مدیریت بازاریابی ، مدبرنیا و سلیمانی، د.آزادرشت
علی قلی پور سلیمانی؛ یاسمن مدبرنیا
23,000
اقتصاد کشاورزی ، عزیزی
جعفر عزیزی
45,000
جبر خطی با کاربرد Matlab و Maple ، تیموری،علوم تحقیقات رشت
علیرضا امیر تیموری؛ سهراب کردرستمی
75,000
روش های عملی در آزمایشگاه میکروب شناسی ، موندسین ، انوری
دابلیو. موندسین؛ معصومه انوری؛ ر. ر. مودستو؛ سارا محبی؛ ل. فیندلای؛ علی رفیع زاده
80,000
جغرافیا و سیاستهای ارضی ، دوفومیه ، پورفیکوئی
مارک دوفومیه؛ علی پورفیکوئی
8,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه