ناشر: نی ، تهران
تعداد عنوان ها: 318
آقای سفیر ، راجی ، نی
محمدمهدی راجی
480,000
توسعه یعنی آزادی،آمارتیاسن،نوری نائینی،نی
آمارتیاسن ؛ محمدسعید نوری نائینی
760,000
درآمدی بر روابط موضوعی و روان شناسی خود ، طهماسب ، نی
علیرضا طهماسب؛ حامد علی آقایی
480,000
نظریه های پسامدرن در معماری،نسبیت،شیرازی،نی
محمدرضا شیرازی؛ کیت نسبیت
270,000
نظریه اقتصاد خرد،منکیو،ارباب،نی
حمیدرضا ارباب؛ گریگوری منکیو
680,000
ترس و لرز ، رشیدیان ، نی
سورن کیرکگور؛ عبدالکریم رشیدیان
160,000
مبانی جامعه شناسی معرفت ، کنوبلاخ ، راسخ،نی
هوبرت کنوبلاخ؛ کرامت اله راسخ
120,000
حق مصلحت ج 1و2،راسخ،نی
محمد راسخ
420,000
از اینجا تا بی نهایت،مارتین،محجوب،نی
مارتین ریس؛ محمدابراهیم محجوب
140,000
ایران جامعه کوتاه مدت و 3مقاله دیگر،کاتوزیان،کوثری،نی
عبدالله کوثری؛ محمدعلی همایون کاتوزیان
180,000
داستان های کرونوپیوها و فاماها،خولیو،عمیدی،نی
خولیو کورتاسار؛ شهروز عمیدی؛ طلوع ریاضی
130,000
تابستان،ادیت وارتون،بلوری،نی
مزدک بلوری؛ ادیت وارتون
160,000
درآمدی بر تحقیق کیفی،فلیک،جلیلی،نی
اووه فلیک؛ هادی جلیلی
380,000
دکارت تا دریدا نی
محمدرضا آخوندزاده؛ پیتر سجویک
350,000
زبان شناسی و رمان ،راجر فالر،غفاری،نی
محمد غفاری؛ راجر فاولر
240,000
افکار عمومی،لازار،کتبی،نی
مرتضی کتبی؛ ژودیت لازار
150,000
طراحی پژوهش های اجتماعی،بلیکی،چاوشیان،نی
نورمن بلیکی؛ حسن چاوشیان
380,000
خاندان ابراهیم(ع)،هرشل،شفیعی،نی
هرشل شنکس؛ سیدروح الله شفیعی
200,000
نوشتار و تفاوت نی
عبدالکریم رشیدیان؛ ژاک دریدا
560,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه