ناشر: پوران پژوهش ، تهران
تعداد عنوان ها: 79
دروس تخصصی مکانیک سنگ ، رادمنش ، پوران پژوهش
محمد عسکری دهج؛ سیدمهدی رادمنش؛ فریبرز گرگه؛ حسین بالی
740,000
سوالات نوین در شیمی آلی ، اسلامی ، پوران پژوهش
محمدرضا اسلامی؛ نفیسه نیک پی
560,000
ارشد روان شناسی عمومی،مخبریان،بیگی،پوران
راضیه مخبریان؛ ندا علی بیگی
460,000
شیمی معدنی 1،محمدنژاد،پوران
جعفر محمدنژاد
440,000
زبان تخصصی ادبیات انگلیسی،رحیم پور،پوران
مونا رحیم پور؛ سهراب آسا
75,000
ارشد بیوشیمی،احسانی زنوز،بهمنی،پوران
عبدالوهاب احسانی زنوز؛ فرشته بهمنی
980,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه