ناشر: اطلاعات ، تهران
تعداد عنوان ها: 52
فلسفه اخلاق ، مصباح
ناصر عسگری؛ هاریمیدوس سوکاس؛ رابرت چیا؛ مجتبی امیری
550,000
تئوری های سازمان و مدیریت ج1:کلیات و مفاهیم،کهن،اطلاعات
هربرت جی . هیکس؛ گوئل کهن؛ سی . ری گولت
110,000
ادبیات کودکان،شعاری نژاد،اطلاعات
علی اکبر شعاری نژاد
120,000
پیشگامان روان شناسی رشد ، فدایی،اطلاعات
ویلیام ؛ فربد فدایی؛ سی.کرین
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه