ناشر: جهاددانشگاهی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 192
انتخاب ژنومی در حیوانات ، شادپرور ، جهاداصفهان
ژول ایر ولر؛ عبدالاحد شادپرور؛ فرجاد رفیعی
230,000
مبانی علم و مهندسی مواد جلد1: علم مواد ، کلیستر ، طرقی نژاد ، د.صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد؛ ویلیام دی کلیستر؛ حامد عسگری؛ پرادیپ پ. فولی؛ وندلین ج. رایت
350,000
دانه های روغنی و روغن های نباتی ، شهرکی ، جهاداصفهان
ناهید علیدوستی شهرکی؛ امیر دارایی گرمه خانی
270,000
مدیریت ریسک مالی شرکتی،فتحی،جهاداصفهان
سعید فتحی؛ مریم رجبی؛ وحید باقری
180,000
حقایق مغز (مقدمه ای بر مغز و دستگاه عصبی) ، نوربخش نیا ،جهاداصفهان
مریم نوربخش نیا؛ انجمن بین الملل علوم اعصاب؛ مهدی ایوانی؛ بهاره کریمی
150,000
تغذیه ورزشی پیشرفته،بناردت،اعظمیان جزی،جهاداصفهان
دن بناردت؛ اکبر اعظمیان جزی؛ رضا نوری؛ محمد فرامرزی؛ ندا آقایی
300,000
ارتباطات در مدیریت(پرورش مهارتهای ارتباطی)،علامه،جهاداصفهان
محسن علامه؛ عباس رستمی؛ رشید خلیل اکبر
170,000
نارسا خوانی در مدرسه،کریستو،فرامرزی،جهاداصفهان
سالار فرامرزی؛ کاترین کریستو؛ خدابخش حیدری؛ جان ام دیویس؛ آرزو شاکری
100,000
دانستنی های مدیران مالی شهرداری ها،آذر،جهاداصفهان
مسعود آذر؛ زینب قاری؛ محمدرضا احتشام زاده
130,000
دریچه ای به شناخت رمان،شکریان زینی،دوروی،شکریان زینی،جهاداصفهان
محمدجواد شکریان زینی؛ کاترین دوروی؛ ابراهیم سلیمی کوچی؛ شیرین ایازی
90,000
سیتوژنتیک،مغنی باشی منصوریه،جهاداصفهان
محمدمهدی مغنی باشی منصوریه؛ رضا محمدی؛ رضا عابدی
180,000
ایده های شاخص در معماری،کلارک،ثقفی،و4،جهاداصفهان
راجر کلارک؛ محمودرضا ثقفی؛ هومن خواجه پور؛ مایکل پاز
250,000
سیستم های اطلاعاتی استراتژیک(SIS)،سلامتیان،جهاداصفهان
نهال سلامتیان؛ محمدرضا دلوی؛ رضا پوست دوز
270,000
موج سوم مهارت های ارتباطی،استوارت،سبوحی،محمدی،جهاداصفهان
جوآن دال؛ راحله سبوحی؛ یان استوارت؛ اسماعیل محمدی؛ محمدرضا عابدی؛ کریستوفر مارتل؛ جاناتان س.کاپلان
125,000
ارتقای درون مایه مدیریتی کسب و کارهای کوچک،رابرسون،شکرچی زاده،جهاداصفهان
پت رابرسون ساندرز؛ احمدرضا شکرچی زاده؛ بارون اچ.هاروی؛ بهاره بهجت؛ احمد صلاحی؛ فیلیپ فانارا.جی.آر؛ وینت پی لسی؛ میلاد جعفری طادی؛ راوات چادهوری
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه