ناشر: جهاددانشگاهی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 204
آلودگی هوا ، سلامت و اثرات محیط زیستی ، کریمی ، جهاد اصفهان
آناهیتا کریمی؛ حسین بشری؛ محسن سلیمانی
1,000,000
مدیریت یکپارچه ریسک در مباحث زنجیره تامین ، شیشه بری ، جهاداصفهان
کوولیس ؛ داود شیشه بری؛ دانگ؛ فائزه زحمتکش؛ میترا صالحی اسفندارانی؛ بویاباتلی
360,000
خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم ، میبدی ، جهاداصفهان
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ سعید ترکش اصفهانی
300,000
انتخاب ژنومی در حیوانات ، شادپرور ، جهاداصفهان
ژول ایر ولر؛ عبدالاحد شادپرور؛ فرجاد رفیعی
230,000
دانه های روغنی و روغن های نباتی ، شهرکی ، جهاداصفهان
ناهید علیدوستی شهرکی؛ امیر دارایی گرمه خانی
270,000
کاربر ماساژ ، قاسمی ، جهاداصفهان
بهنام قاسمی؛ نوید کلانی
600,000
مبانی علم و مهندسی مواد جلد1: علم مواد ، کلیستر ، طرقی نژاد ، د.صنعتی اصفهان
ویلیام دی کلیستر؛ محمدرضا طرقی نژاد؛ حامد عسگری؛ پرادیپ پ. فولی؛ وندلین ج. رایت
350,000
حقایق مغز (مقدمه ای بر مغز و دستگاه عصبی) ، نوربخش نیا ،جهاداصفهان
انجمن بین الملل علوم اعصاب؛ مریم نوربخش نیا؛ مهدی ایوانی؛ بهاره کریمی
150,000
تغذیه ورزشی پیشرفته،بناردت،اعظمیان جزی،جهاداصفهان
اکبر اعظمیان جزی؛ دن بناردت؛ رضا نوری؛ محمد فرامرزی؛ ندا آقایی
400,000
مدیریت ریسک مالی شرکتی،فتحی،جهاداصفهان
سعید فتحی؛ مریم رجبی؛ وحید باقری
180,000
مقدمه ای بر فعالیتهای عملی آزمایشگاه های بالینی و مولکولی،سامانی،جهاداصفهان
سمانه سامانی؛ رضا سامانی؛ کامران قائدی؛ منصوره آزاده
50,000
نظریه بازی ها برای مهندسین فناوری بی سیم،مکنزی،مقیم،جهاداصفهان
الن مکنزی؛ ندا مقیم؛ مهدیه قزوینی؛ لوئیز دسیلوا؛ تورج شبانیان بروجنی
60,000
ارتقای درون مایه مدیریتی کسب و کارهای کوچک،رابرسون،شکرچی زاده،جهاداصفهان
پت رابرسون ساندرز؛ احمدرضا شکرچی زاده؛ بهاره بهجت؛ بارون اچ.هاروی؛ احمد صلاحی؛ فیلیپ فانارا.جی.آر؛ وینت پی لسی؛ میلاد جعفری طادی؛ راوات چادهوری
90,000
راهنمای والدین کودکان دارای دستگاه کاشت حلزون شنوایی،پاتریکا،فرامرزی،جهاداصفهان
سالار فرامرزی؛ پاتریکا.ام.شوت ؛ ماری.الن.نوینز ؛ علیرضا محسنی اژیه؛ حمیدرضا ابطحی؛ مهسا سپهرنژاد
120,000
سیستم های اطلاعاتی استراتژیک(SIS)،سلامتیان،جهاداصفهان
نهال سلامتیان؛ محمدرضا دلوی؛ رضا پوست دوز
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه