ناشر: آوای نور ، تهران
تعداد عنوان ها: 92
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان،خدایاری فرد،آوای نور
محمد خدایاری فرد؛ فرامرز سهرابی
460,000
مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری،زوارکی،آوای نور
اسماعیل زارعی زوارکی؛ عبدالله قاسم تبار؛ اکبر مومنی راد
225,000
اصلاح رفتار(اصول و روشها)،ریموندمیلتن،همتی علمدارلو،آوای نور
قربان همتی علمدارلو؛ ریموند میلتن برگر؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ محسن اصغری نکاح
430,000
مبانی اقتصاد مهندسی ج1:(ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی)،موسویان،آوی نور
علی زیتون نژاد موسویان؛ لیلند لنک؛ آنتونی تار کوئین
250,000
روان شناسی مرضی کودک ج2،ماش ولف،مرادی،آوای نور
مظفری مکی؛ اریک جی. ماش؛ دیوید ا.ولف
260,000
آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه،وستوود،علمدارلو،آوای نور
قربان همتی علمدارلو؛ پیتر وستوود؛ ستاره شجاعی
140,000
آسیب های اجتماعی(نوپدید)،شعاع کاظمی،مومنی جاوید،آوای نور
مهرانگیز شعاع کاظمی؛ مهرآور مومنی جاوید
230,000
مبانی پژوهش در علوم رفتاری ج1،پاشا شریفی،آوای نور
حسن پاشا شریفی؛ فرد ان کرلینجر؛ جعفرنجفی زند
340,000
بی خوابی و اضطراب ، کارنی ، بیرامی، آوای نور
کالین.ای.کارنی ؛ منصور بیرامی؛ جک.دی. ادینگر؛ محسن سودمند؛ حسین قراباغی
115,000
فنون پیشرفته مشاوره و روان درمانی ، کریستین ، نظری ، آوای نور
علی محمد نظری؛ کریستین کنت؛ عباس سامی
160,000
دیدگاه های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط ، کاظمی،آوای نور
مهرانگیز شعاع کاظمی؛ مهرآور مومنی جاوید
90,000
یادگیری مادام العمر و دانشگاه ، جفری کانتر، واعظی ، آوای نور
مظفرالدین واعظی؛ جفری ای.کاتنر؛ عماد ملکی نیا
85,000
باغبانی عمومی،عدالت،تقی لو،آوای نور
حیدر تقی لو؛ علی عدالت
220,000
روش های پیشرفته در آموزش از دور ، موسی رمضانی ، آوای نور
کیم.ای.دولی ؛ سونیا موسی رمضانی؛ جیمز.آر.لیندنر؛ سکینه محمد یوسفی؛ لری.ام.دولی
165,000
مبانی کارآفرینی ، بنی سی ، آوای نور
پری ناز بنی سی؛ طلا پناهی؛ قنبرعلی دلفان آذری؛ وحید بنی سی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه