ناشر: سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 455
اخلاق تدریس ، خسروی
کنت استرایک؛ محبوبه خسروی؛ جانس اف. سولتیس
550,000
راهنمای عملی رگرسیون لجستیک ، خدایی ، سازمان جهاد
ابراهیم خدایی؛ جوزف ام. هلب؛ علی بنی اسدی
500,000
روش های پژوهش در رسانه ها و ارتباطات ، قاسمی ، سازمان جهاد
احسان شاه قاسمی؛ آرتور آسابرگر؛ محمدرضا نیرو
950,000
سایه نویسی و اخلاق اصالت ، شاه قاسمی ، جهاد تهران
جان سی نپ؛ احسان شاه قاسمی؛ آزالیا هولبرت
390,000
مدیریت کارگاه های عمرانی ، توکلان
عماد البلتاجی؛ مهدی توکلان؛ امیر مردانی محله
500,000
کمک ها اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح،س.جهادتهران
منیژه ملازنیل؛ معصومه نظری؛ سپیده بیکیان؛ سپیده حسینیان؛ ساناز فرهاد
390,000
بلوچستان در دوره پهلوی اول ، سرافرازی
عباس سرافرازی؛ سیدمحسن صادقی
320,000
جهانی شدن و شهرهای جهانی ، پوراحمد
احمد پوراحمد؛ سیروس موسوی
100,000
درآمدی بر انواع هوش در سازمان ، نیک پور ، جهادتهران
امین نیک پور؛ راحله چمنی فرد؛ حسین صداقت
305,000
رهبری آموزشی و سواد اخلاقی ، آفندیده ، جهادتهران
نازیلا آفندیده؛ پاتریک جنلیتک؛ ثریا قوره جیلی
455,000
گاهشماری و تبدیل تاریخ ، فروزش ، جهادتهران
سینا فروزش؛ سیما فرح آبادی
100,000
دستیار دندان پزشک،واحد علوم پزشکی جهاد،س.جهادتهران
واحد علوم پزشکی جهاد دانشگاهی تهران
690,000
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت،حقی فام،س.جهاد.تهران
محمودرضا حقی فام؛ روی بیلینتون؛ رونالد ان آلن؛ محمداسماعیل هنرمند
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه