ناشر: سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 448
سایه نویسی و اخلاق اصالت ، شاه قاسمی ، جهاد تهران
احسان شاه قاسمی؛ جان سی نپ؛ آزالیا هولبرت
390,000
فضای کسب و کار در گردشگری ، حسام
مهدی حسام؛ فرزاد میرزایی قلعه
250,000
معماری در قالب فرم های فضایی ، معصومی ، جهادتهران
مسیح اله معصومی؛ فاطمه بهاری؛ صدرالدین مقدم
95,000
دستیار دندان پزشک،واحد علوم پزشکی جهاد،س.جهادتهران
واحد علوم پزشکی جهاد دانشگاهی تهران
690,000
درآمدی بر انواع هوش در سازمان ، نیک پور ، جهادتهران
امین نیک پور؛ راحله چمنی فرد؛ حسین صداقت
305,000
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت،حقی فام،س.جهاد.تهران
روی بیلینتون؛ محمودرضا حقی فام؛ رونالد ان آلن؛ محمداسماعیل هنرمند
450,000
کمک ها اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح،س.جهادتهران
منیژه ملازنیل؛ معصومه نظری؛ سپیده بیکیان؛ سپیده حسینیان؛ ساناز فرهاد
390,000
بلوچستان در دوره پهلوی اول ، سرافرازی
عباس سرافرازی؛ سیدمحسن صادقی
320,000
تکنسین داروخانه(مقدماتی-پیشرفته)،ملکی،س.جهادتهران
واحد علوم پزشکی جهاددانشگاهی
540,000
گاهشماری و تبدیل تاریخ ، فروزش ، جهادتهران
سینا فروزش؛ سیما فرح آبادی
100,000
رهبری آموزشی و سواد اخلاقی ، آفندیده ، جهادتهران
پاتریک جنلیتک؛ نازیلا آفندیده؛ ثریا قوره جیلی
455,000
جهانی شدن و شهرهای جهانی ، پوراحمد
احمد پوراحمد؛ سیروس موسوی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه