ناشر: سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 455
مدیریت کارگاه های عمرانی ، توکلان
مهدی توکلان؛ عماد البلتاجی؛ امیر مردانی محله
500,000
اخلاق تدریس ، خسروی
محبوبه خسروی؛ کنت استرایک؛ جانس اف. سولتیس
550,000
روش های پژوهش در رسانه ها و ارتباطات ، قاسمی ، سازمان جهاد
احسان شاه قاسمی؛ آرتور آسابرگر؛ محمدرضا نیرو
950,000
راهنمای عملی رگرسیون لجستیک ، خدایی ، سازمان جهاد
جوزف ام. هلب؛ ابراهیم خدایی؛ علی بنی اسدی
500,000
سایه نویسی و اخلاق اصالت ، شاه قاسمی ، جهاد تهران
احسان شاه قاسمی؛ جان سی نپ؛ آزالیا هولبرت
390,000
بلوچستان در دوره پهلوی اول ، سرافرازی
عباس سرافرازی؛ سیدمحسن صادقی
320,000
جهانی شدن و شهرهای جهانی ، پوراحمد
احمد پوراحمد؛ سیروس موسوی
100,000
درآمدی بر انواع هوش در سازمان ، نیک پور ، جهادتهران
امین نیک پور؛ راحله چمنی فرد؛ حسین صداقت
305,000
تکنسین داروخانه(مقدماتی-پیشرفته)،ملکی،س.جهادتهران
واحد علوم پزشکی جهاددانشگاهی
540,000
رهبری آموزشی و سواد اخلاقی ، آفندیده ، جهادتهران
نازیلا آفندیده؛ پاتریک جنلیتک؛ ثریا قوره جیلی
455,000
گاهشماری و تبدیل تاریخ ، فروزش ، جهادتهران
سینا فروزش؛ سیما فرح آبادی
100,000
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت،حقی فام،س.جهاد.تهران
محمودرضا حقی فام؛ روی بیلینتون؛ رونالد ان آلن؛ محمداسماعیل هنرمند
450,000
کمک ها اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح،س.جهادتهران
منیژه ملازنیل؛ معصومه نظری؛ سپیده بیکیان؛ سپیده حسینیان؛ ساناز فرهاد
390,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه