ناشر: نهر دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 43
مباحث ویژه در هیدروژئوفیزیک جامع ، لاهیجی ، نهردانش
محمد قوامی لاهیجی؛ محسن کرجی
300,000
خطوط انتقال مخابراتی (ج1) خطوط غیر فعال ، عبدی پور،نهردانش
عبدالعلی عبدی پور؛ غلامرضا مرادی
200,000
تکنولوژی فلوتاسیون ج2،رضایی،نهردانش
بهرام رضایی؛ بهزاد شهبازی
280,000
تکنولوژی فلوتاسیون ج1،رضایی،نهردانش
بهرام رضایی؛ بهزاد شهبازی
280,000
هوش محاسباتی:کنترل فازی،منهاج،نهردانش
محمدباقر منهاج؛ یاسر شکری کلاندرق
220,000
مدارهای الکتریکی ج1،عابدی،نهردانش
رها عابدی؛ مهرداد عابدی؛ رها عابدی
250,000
الکترونیک قدرت،مبدل های توان بالا و محرکه های AC،عزیزی قناد،نهردانش
بهرنگ عزیزی قناد؛ بین وو؛ قدیر عزیزی قناد
200,000
روشهای عددی در الکترومغناطیس،صراف شیرازی،نهردانش
رضا صراف شیرازی؛ غلامرضا مرادی
120,000
راهنمای نرم افزار EMTP-RV،قره پتیان،غنی زاده،نهردانش
احمد جاوید غنی زاده؛ گئورک قره پتیان
170,000
مدارهای الکتریکی ج1،عابدی،نهردانش
مهرداد عابدی؛ رها عابدی
350,000
مدارهای الکتریکی ج3،عابدی،نهردانش
مهرداد عابدی؛ رها عابدی
170,000
مدارهای الکتریکی ج4،عابدی،نهردانش
مهرداد عابدی؛ رها عابدی
220,000
ریاضیات مهندسی،مرادی،نهردانش
غلامرضا مرادی؛ مهرداد عابدی
170,000
مدارهای الکتریکی ج2،عابدی،نهردانش
مهرداد عابدی؛ رها عابدی
285,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه