ناشر: ارکان دانش ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 160
سازه های بتن آرمه ج1 ، مستوفی نژاد
داوود مستوفی نژاد
900,000
شناخت و کاربرد مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن،زارع،ارکان اصفهان
محمدرضا زارع؛ محمد نوید کردی؛ محسن پناهنده
190,000
انجماد فلزات،منشی،ارکان اصفهان
احمد منشی؛ رضا مرادی
220,000
سازه های بتن آرمه ج 2 ، مستوفی نژاد
داود مستوفی نژاد
790,000
قابلیت اطمینان انسان،کرباسیان ، ارکان دانش
مهدی کرباسیان؛ دیلون بی اس بالبیر؛ رقیه رمضانی
180,000
جنین شناسی و تغذیه جنینی در طیور،سالاری،ارکان
جلال سالاری؛ محمد محمدرضایی؛ فاطمه صاحبی اعلاء
180,000
سازه های بتن آرمه ج 2 ، مستوفی نژاد
داود مستوفی نژاد
530,000
علوم وصنایع شیروفرآورده های آن،دخانی،ارکان
شهرام دخانی؛ علی نصیرپور
190,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه