ناشر: دانشگاه صنعتی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 140
حساب دیفرانسیل انتگرال توابع حقیقی یک متغیره ، آقاسی ، د.ص.اصفهان
منصور آقاسی؛ قهرمان طاهریا؛ فرید بهرامی؛ محمد مشکوری
180,000
طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش ها (نظریه و کاربردها) ، همدانی ، د.صنعتی اصفهان
علی زینل همدانی؛ امین شهسوار؛ محمدتقی رضوان
160,000
شیمی فیزیک:ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی،اتکینز،پارسافر،صنعتی اصفهان
غلامعباس پارسافر؛ پیتر اتکینز؛ بیژن نجفی؛ جولیو . دی . پائولا
450,000
برش صنعتی منسوجات ، ولی پوری ، د.صنعتی اصفهان
اینتا ویلمسون نمس؛ افسانه ولی پوری؛ شهره میناپور
160,000
مهندسی جوشکاری ، شمعانیان ، د.صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان؛ دیوید اچ فیلیپس؛ حسین مستعان
150,000
مقدمه ای بر کامپوزیت های زمینه فلزی ، مالکی ، د.اصفهان
یوشینوری نیشیدا؛ علی مالکی؛ ابوذر طاهری زاده؛ نازنین السادات حسینی
100,000
ارزیابی چندمعیاره محیط زیستی ، مونیر ، مرادی ، د.صنعتی اصفهان
حسین مرادی؛ نولبرتو مونیر؛ حسین بشری
135,000
شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی،و7،شراینر،غیاثی،صنعتی اصفهان
ر.ل.شراینر ؛ مهران غیاثی؛ ر.س.فیوسان ؛ د.ی.کورتین ؛ ت.س.موریل ؛ ک.ف.هرمن
300,000
مقدمه ای بر مهندسی فرآیندهای غذایی،اسمیت،همدمی،د.ص.اصفهان
ناصر همدمی؛ پ.ج.اسمیت ؛ مولود نورانی؛ علی فروهر؛ سیمه بهفر
350,000
مقدمه ای بر علم خوردگی،مک کافرتی،عطاپور،د.ص.اصفهان
ای.مک.کافرتی ؛ مسعود عطاپور؛ علیرضا صنعتی؛ داود پرورش فر
300,000
متالورژی جوشکاری و جوش پذیری،جان لیپولد،شمعانیان،د.ص.اصفهان
جان.سی.لیپولد ؛ مرتضی شمعانیان؛ حسین مستعان
230,000
پیل های سوختی با غشاء مبادله کننده پروتون (نظری و عملی) ، ژیانی ، د.اصفهان
محمد ژیانی؛ فرانو باربیر؛ سمیه مجیدی؛ علی جعفریان؛ جلال جلیلی
270,000
مدل شبیه سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی،ساواری،عشقی زاده،د.ص.اصفهان
حمیدرضا عشقی زاده؛ سرژ ساواری؛ لائتشیا ویلوکت؛ نازنین پورسخی
150,000
دینامیک گازها و2،جیمز جان،عالم رجبی،صنعتی اصفهان
جیمز ئی . ا . جان؛ علی اکبر عالم رجبی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه