ناشر: دانشگاه صنعتی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 136
شیمی فیزیک:ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی،اتکینز،پارسافر،صنعتی اصفهان
پیتر اتکینز؛ غلامعباس پارسافر؛ بیژن نجفی؛ جولیو . دی . پائولا
490,000
طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش ها (نظریه و کاربردها) ، همدانی ، د.صنعتی اصفهان
علی زینل همدانی؛ امین شهسوار؛ محمدتقی رضوان
160,000
حساب دیفرانسیل انتگرال توابع حقیقی یک متغیره ، آقاسی ، د.ص.اصفهان
منصور آقاسی؛ قهرمان طاهریا؛ فرید بهرامی؛ محمد مشکوری
180,000
مقدمه ای بر کامپوزیت های زمینه فلزی ، مالکی ، د.اصفهان
علی مالکی؛ یوشینوری نیشیدا؛ ابوذر طاهری زاده؛ نازنین السادات حسینی
100,000
برش صنعتی منسوجات ، ولی پوری ، د.صنعتی اصفهان
افسانه ولی پوری؛ اینتا ویلمسون نمس؛ شهره میناپور
160,000
شیمی تجزیه مواد غذایی ، کرامت ، د.صنعتی اصفهان
جواد کرامت؛ محمدرضا نصری
520,000
مبانی روش المان مجزا در مهندسی سنگ ، نظریه ها و کاربردها ، باغبانان ، د.صنعتی اصفهان
لانرو جینگ؛ علیرضا باغبانان؛ اوه استفانسون؛ سجاد نامداری؛ علیرضا اعتدالی
460,000
مبانی شیمی آلی،دباغ،صنعتی اصفهان
عبدالحسین دباغ؛ شادپور ملک پور؛ محمدحسین امیر خیزی
100,000
متالورژی جوشکاری و جوش پذیری،جان لیپولد،شمعانیان،د.ص.اصفهان
مرتضی شمعانیان؛ جان.سی.لیپولد ؛ حسین مستعان
230,000
دینامیک گازها و2،جیمز جان،عالم رجبی،صنعتی اصفهان
علی اکبر عالم رجبی؛ جیمز ئی . ا . جان
350,000
پیل های سوختی با غشاء مبادله کننده پروتون (نظری و عملی) ، ژیانی ، د.اصفهان
فرانو باربیر؛ محمد ژیانی؛ سمیه مجیدی؛ علی جعفریان؛ جلال جلیلی
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه