ناشر: دانشگاه امام خمینی ، قزوین
تعداد عنوان ها: 79
تحلیل پایداری استاتیکی سدهای خاکی ، موید ، د.امام خمینی
رضا رضائی موید؛ اداره عمران از امریکا؛ امیرحسین قاسمی پناه
150,000
دینامیک خاک،داس،نایینی،د.امام خمینی
ابوالحسن نائینی؛ براجاام.داس
550,000
آلومینیم تمیز ، تقی آبادی ، د.امام خمینی
رضا تقی آبادی؛ محمد اسماعیلی
180,000
طراحی برج شهر پایدار ، زندیه ، د.امام خمینی
مهدی زندیه؛ جین هو پارک
1,000,000
حسگرها اندازه گیری و ابزار دقیق هوشمند ، ماهانی ،د.امام خمینی
موکوپادهای ؛ نازلی خلیلی زاده ماهانی؛ محسن داودی
320,000
مطالعه سنگ های دگرگونی از دیدگاه تصاویر صحرایی ، نصرآبادی ، د.امام خمینی
کورت هولوچر؛ محسن نصرآبادی؛ شبنم حاجی قربانی
2,600,000
یافته های زمین شناسی از روی نقشه ها ، داودی ، د.امام خمینی
زینب داودی؛ گراهام برادیل؛ افسانه ده بزرگی؛ مهتاب افلاکی
370,000
ارتعاشات سیستم های پیوسته ، احیائی ، د.امام خمینی
جواد احیائی؛ آرتور لیزا؛ محمد کاتو
450,000
راهنمای آزمایش نفوذ مخروط در مهندسی ژئو تکنیک ، موید ، د.امام خمینی
رضا رضائی موید؛ رابرتسون ؛ محمد مرتضایی
120,000
گفتمان دینی صدور انقلاب اسلامی ایران ، قربان زاده ،د.امام خمینی
قربانعلی قربان زاده سوار؛ امین خوش بیان سروستانی
150,000
اندازه گیری ها و خطاها: راهنمای عملی برای تحلیل خطا ، حیدری ، د.امام خمینی
هاگز ؛ مصطفی جعفرزادگان؛ هیس؛ مصطفی حاجیان حیدری
250,000
ارتعاشات ماشین های دوار ، ابراهیمی ، د.امام خمینی
فرزاد ابراهیمی؛ ماتسوشیتا ؛ سیدسام سهام؛ تاناکا؛ کانکی؛ کیگ
430,000
راهنمای آزمایشگاه مکانیک خاک ، اردکانی ، د.امام خمینی
کالینسکی ؛ علیرضا اردکانی؛ مایکل ادوارد
150,000
آنالیز المان محدود با استفاده از Abaqus MATLAB ، ابراهیمی ، د.امام خمینی
فرزاد ابراهیمی؛ آمر کنان؛ پارسا رضائی
550,000
تئوری حسابرسی ، حقیقت ، د.امام خمینی
ای ین دینس؛ حمید حقیقت عباسعلی دریائی علی ترک زهرانی
180,000
جریان شناسی شعر معاصر عربی امام خمینی
سلمی الخضراء الجیوسی؛ علیرضا شیخی
680,000
اندازه گیری و تخمین تبخیروتبخیر و تعرق ، کاویانی ، د.امام خمینی
عباس کاویانی؛ وسنو آبتو؛ معصومه نوروزی؛ لیلا خسروی؛ مریم کاویانی
200,000
زیست مولکولی میانکنش گیاهان و عوامل زیستی ، گروسی ، د.امام خمینی
قاسمعلی گروسی؛ رحیم حداد؛ رضا فرجامی نژاد؛ بهنام صداقتی؛ میثم بسطامی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه