ناشر: دانشگاه امام خمینی ، قزوین
تعداد عنوان ها: 80
تحلیل پایداری استاتیکی سدهای خاکی ، موید ، د.امام خمینی
رضا رضائی موید؛ اداره عمران از امریکا؛ امیرحسین قاسمی پناه
150,000
دینامیک خاک،داس،نایینی،د.امام خمینی
ابوالحسن نائینی؛ براجاام.داس
550,000
آلومینیم تمیز ، تقی آبادی ، د.امام خمینی
رضا تقی آبادی؛ محمد اسماعیلی
180,000
راهنمای آزمایش نفوذ مخروط در مهندسی ژئو تکنیک ، موید ، د.امام خمینی
رضا رضائی موید؛ رابرتسون ؛ محمد مرتضایی
120,000
گفتمان دینی صدور انقلاب اسلامی ایران ، قربان زاده ،د.امام خمینی
قربانعلی قربان زاده سوار؛ امین خوش بیان سروستانی
150,000
طراحی برج شهر پایدار ، زندیه ، د.امام خمینی
مهدی زندیه؛ جین هو پارک
1,000,000
راهنمای آزمایشگاه مکانیک خاک ، اردکانی ، د.امام خمینی
کالینسکی ؛ علیرضا اردکانی؛ مایکل ادوارد
150,000
آنالیز المان محدود با استفاده از Abaqus MATLAB ، ابراهیمی ، د.امام خمینی
آمر کنان؛ فرزاد ابراهیمی؛ پارسا رضائی
550,000
مطالعه سنگ های دگرگونی از دیدگاه تصاویر صحرایی ، نصرآبادی ، د.امام خمینی
کورت هولوچر؛ محسن نصرآبادی؛ شبنم حاجی قربانی
2,600,000
حسگرها اندازه گیری و ابزار دقیق هوشمند ، ماهانی ،د.امام خمینی
موکوپادهای ؛ نازلی خلیلی زاده ماهانی؛ محسن داودی
320,000
اندازه گیری ها و خطاها: راهنمای عملی برای تحلیل خطا ، حیدری ، د.امام خمینی
مصطفی جعفرزادگان؛ هاگز ؛ مصطفی حاجیان حیدری؛ هیس
250,000
ارتعاشات سیستم های پیوسته ، احیائی ، د.امام خمینی
جواد احیائی؛ آرتور لیزا؛ محمد کاتو
450,000
یافته های زمین شناسی از روی نقشه ها ، داودی ، د.امام خمینی
گراهام برادیل؛ زینب داودی؛ افسانه ده بزرگی؛ مهتاب افلاکی
370,000
ارتعاشات ماشین های دوار ، ابراهیمی ، د.امام خمینی
فرزاد ابراهیمی؛ ماتسوشیتا ؛ تاناکا؛ سیدسام سهام؛ کانکی؛ کیگ
430,000
جریان شناسی شعر معاصر عربی امام خمینی
سلمی الخضراء الجیوسی؛ علیرضا شیخی
680,000
زیست مولکولی میانکنش گیاهان و عوامل زیستی ، گروسی ، د.امام خمینی
قاسمعلی گروسی؛ رحیم حداد؛ رضا فرجامی نژاد؛ بهنام صداقتی؛ میثم بسطامی
180,000
جدیدترین پیشرفت ها و تحولات در روش شناسی آینده نگاری ، قلیزاده ، د.امام خمینی
ماریا جیائوتزی؛ عین ا... کشاورزترک؛ بارتولومیو ساپیو؛ مهدی قلیزاده؛ حسنعلی اصغری
200,000
حالت های گذرا در سیستم های قدرت غفار زاده دا امام خمینی
لو وان درسلیوس؛ نوید غفارزاده حمید باقری
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه