ناشر: دانشگاه امام خمینی ، قزوین
تعداد عنوان ها: 80
دینامیک خاک،داس،نایینی،د.امام خمینی
براجاام.داس ؛ ابوالحسن نائینی
550,000
تحلیل پایداری استاتیکی سدهای خاکی ، موید ، د.امام خمینی
رضا رضائی موید؛ اداره عمران از امریکا؛ امیرحسین قاسمی پناه
150,000
آلومینیم تمیز ، تقی آبادی ، د.امام خمینی
رضا تقی آبادی؛ محمد اسماعیلی
180,000
راهنمای آزمایش نفوذ مخروط در مهندسی ژئو تکنیک ، موید ، د.امام خمینی
رابرتسون ؛ رضا رضائی موید؛ محمد مرتضایی
120,000
گفتمان دینی صدور انقلاب اسلامی ایران ، قربان زاده ،د.امام خمینی
قربانعلی قربان زاده سوار؛ امین خوش بیان سروستانی
150,000
طراحی برج شهر پایدار ، زندیه ، د.امام خمینی
مهدی زندیه؛ جین هو پارک
1,000,000
راهنمای آزمایشگاه مکانیک خاک ، اردکانی ، د.امام خمینی
علیرضا اردکانی؛ کالینسکی ؛ مایکل ادوارد
150,000
آنالیز المان محدود با استفاده از Abaqus MATLAB ، ابراهیمی ، د.امام خمینی
فرزاد ابراهیمی؛ آمر کنان؛ پارسا رضائی
550,000
یافته های زمین شناسی از روی نقشه ها ، داودی ، د.امام خمینی
زینب داودی؛ گراهام برادیل؛ افسانه ده بزرگی؛ مهتاب افلاکی
370,000
مطالعه سنگ های دگرگونی از دیدگاه تصاویر صحرایی ، نصرآبادی ، د.امام خمینی
محسن نصرآبادی؛ کورت هولوچر؛ شبنم حاجی قربانی
2,600,000
اندازه گیری ها و خطاها: راهنمای عملی برای تحلیل خطا ، حیدری ، د.امام خمینی
مصطفی جعفرزادگان؛ هاگز ؛ مصطفی حاجیان حیدری؛ هیس
250,000
ارتعاشات ماشین های دوار ، ابراهیمی ، د.امام خمینی
ماتسوشیتا ؛ فرزاد ابراهیمی؛ تاناکا؛ سیدسام سهام؛ کانکی؛ کیگ
430,000
ارتعاشات سیستم های پیوسته ، احیائی ، د.امام خمینی
جواد احیائی؛ آرتور لیزا؛ محمد کاتو
450,000
حسگرها اندازه گیری و ابزار دقیق هوشمند ، ماهانی ،د.امام خمینی
نازلی خلیلی زاده ماهانی؛ موکوپادهای ؛ محسن داودی
320,000
جریان شناسی شعر معاصر عربی امام خمینی
سلمی الخضراء الجیوسی؛ علیرضا شیخی
680,000
زیست مولکولی میانکنش گیاهان و عوامل زیستی ، گروسی ، د.امام خمینی
قاسمعلی گروسی؛ رحیم حداد؛ رضا فرجامی نژاد؛ بهنام صداقتی؛ میثم بسطامی
180,000
آینده پژوهی و نوآوری پایدار ، فضلی ، د.امام خمینی
صفر فضلی؛ فرهادی نظری زاده
100,000
حالت های گذرا در سیستم های قدرت غفار زاده دا امام خمینی
لو وان درسلیوس؛ نوید غفارزاده حمید باقری
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه