ناشر: سمت ، تهران
تعداد عنوان ها: 1,996
برنامه ریزی منابع انسانی 2213
علی اصغر فانی؛ اردشیر شیری
220,000
فلسفه تاریخ در قرآن 2235
جواد سلیمانی
280,000
تئاتر و تماشاگر 2212
مجید اخگر؛ منصور ابراهیمی؛ غلامرضا شهبازی؛ مهدی نصراله زاده؛ نرگس یزدی
280,000
تاریخ نوین ترکیه ، شکور ، 2183
اریک جی. روزخر؛ نفیسه شکور؛ حسن حضرتی
340,000
برنامه ریزی درسی دوره متوسطه ، حاتمی ، 2234
جواد حاتمی؛ محمد آرمند؛ زهرا رحیمی
140,000
انگیزش و هیجان،خداپناهی،220
محمدکریم خداپناهی
280,000
درآمدی بر ادبیات تطبیقی 2237
فرانسوا بوست؛ علی رضا انوشیروانی؛ لاله آتشی؛ رقیه بهادری
260,000
جوامع حدیثی اهل سنت 801
مجید معارف
140,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی،جدیری سلیمی،221
ابراهیم جدیری سلیمی؛ حسن عدالت نمین؛ سیروس مسیحا
100,000
نهادهاوسازمانها1220
دبلیو ریچارد اسکات؛ مینا دده بیگی
200,000
نامه باستان جلد 10:نمایه گزارش بیت ها 2219
میرجلال الدین کزازی
260,000
سیاست جهانی جلد2 ، هیوود ، حجازی ، 2171
اندرو هیوود؛ نصرت حجازی
220,000
رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه های درسی در آموزش عالی،نصر،1455
احمدرضا نصر؛ هدایت الله اعتمادی زاده دریکوندی؛ محمدرضا نیلی
170,000
مدیریت بازاریابی ، عزیزی ، 2223
شهریار عزیزی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ محمدرضا کریمی علویجه
310,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه