ناشر: سمت ، تهران
تعداد عنوان ها: 2,001
نظریه ها در باستان شناسی امروز 2247
ایان هادر؛ افسانه محمدی شاهرخ آبادی؛ نوراله مرادی نوروزی
250,000
برنامه ریزی منابع انسانی 2213
علی اصغر فانی؛ اردشیر شیری
220,000
سبک شناسی تفصیلی نثرپارسی 2258
محمد غلامرضایی
420,000
راهنمای کامل تغذیه ورزشی،آنیتابین،گائینی،1971
عباسعلی گائینی؛ آنیتا بین؛ لیلا شفیعی نیک؛ نسرین رمضانی
440,000
درآمدی بر ادبیات تطبیقی 2237
علی رضا انوشیروانی؛ فرانسوا بوست؛ لاله آتشی؛ رقیه بهادری
260,000
تئاتر و تماشاگر 2212
مجید اخگر؛ منصور ابراهیمی؛ غلامرضا شهبازی؛ مهدی نصراله زاده؛ نرگس یزدی
280,000
فلسفه تاریخ در قرآن 2235
جواد سلیمانی
280,000
تحریر الروضه فی شرح اللمعه ج1، 657
علیرضا امینی؛ محمدرضا آیتی
200,000
حقوق شرکتهای تجاری،پاسبان، 1065
محمدرضا پاسبان
410,000
راهبردهای یادگیری 2204
پل سیر؛ اکبر عبداللهی؛ سیده یاسمین سجادی
140,000
نامه باستان جلد 10:نمایه گزارش بیت ها 2219
میرجلال الدین کزازی
260,000
سیاست جهانی جلد2 ، هیوود ، حجازی ، 2171
نصرت حجازی؛ اندرو هیوود
220,000
رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه های درسی در آموزش عالی،نصر،1455
احمدرضا نصر؛ هدایت الله اعتمادی زاده دریکوندی؛ محمدرضا نیلی
170,000
جوامع حدیثی اهل سنت 801
مجید معارف
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه