ناشر: علوم دانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 29
شیمی عمومی 1،و6،مورتیمر،یاوری،علوم دانشگاهی
عیسی یاوری؛ چارلز مورتیمر
330,000
شیمی آلی 1،و6،موریسون بوید،یاوری،علوم دانشگاهی
علی سیدی اصفهانی؛ تورنتون موریسون؛ نیلسون بوید؛ عیسی یاوری؛ احمد میرشکرائی
400,000
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی،فیلد،یاوری،و3،علوم دانشگاهی
ال. دی فیلد؛ عیسی یاوری؛ اس. استرنهل؛ جی. ار. کالمن
350,000
راهنمای شیمی عمومی 2،و6،مورتیمر،بهزادی،علوم دانشگاهی
چارلز مورتیمر؛ کرامت الله بهزادی
200,000
شیمی عمومی 1،و6،مورتیمر،یاوری،علوم دانشگاهی
عیسی یاوری؛ چارلز مورتیمر
350,000
راهنمای مقاومت مصالح،جانستون،واحدیان،و6،علوم دانشگاهی
ابراهیم واحدیان؛ فردیناند پی. بی یر؛ ای. راسل جانستون؛ جان تی. دی ولف
750,000
اصول و مبانی طراحی خودروهای جاده ای و بیابانی،یونگ،طباطبایی،و4،علوم دانشگاهی
جو یونگ وونگ؛ محمد طباطبایی؛ محمد اسماعیل اسدی
300,000
مکانیک برداری برای مهندسان ج1:استاتیک،جانستون،واحدیان،و10علوم دانشگاهی
ابراهیم واحدیان؛ فردیناند پی.بی یر؛ فرشید واحدیان؛ ای.راسل جانستون؛ دیوید اف.مازورک
400,000
راهنمای شیمی آلی 1،و6،موریسون بوید،یاوری،علوم دانشگاهی
تورنتون موریسون؛ علی سیدی اصفهانی؛ عیسی یاوری؛ نیلسون بوید؛ احمد میرشکرائی
140,000
راهنمای شیمی آلی 2،و6،موریسون بوید،یاوری،علوم دانشگاهی
تورنتون موریسون؛ علی سیدی اصفهان؛ نیلسون بوید؛ عیسی یاوری؛ احمد میرشکرائی
150,000
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان ج1:استاتیک،جانستون،واحدیان،و8 ،علوم دانشگاهی
ابراهیم واحدیان؛ فردیناند پی.بی.یر؛ ای.راسل جانستون؛ الیوت ار.آیزنبرگ
750,000
شیمی عمومی 2،و6،مورتیمر،یاوری،علوم دانشگاهی
عیسی یاوری؛ چارلز مورتیمر
300,000
شیمی عمومی 2،و6،مورتیمر،یاوری،علوم دانشگاهی
عیسی یاوری؛ چارلز مورتیمر
300,000
شیمی آلی 2،و6،موریسون بوید،یاوری،علوم دانشگاهی
علی سیدی اصفهانی؛ تورنتون موریسون؛ نیلسون بوید؛ عیسی یاوری؛ احمد شکرائی
400,000
مکانیک برداری برای مهندسان ج2:دینامیک،جانستون،واحدیان،و7،علوم دانشگاهی
ابراهیم واحدیان؛ فردیناند پی. بی یر؛ ای. راسل جانستون
180,000
شیمی آلی در آزمایشگاه ، خمسه صفا،علوم دانشگاهی
زهرا خمسه صفا؛ شهره شاهوردی؛ نیکا شاکرین؛ پریسا شهبازی؛ مهشید نیک پور نزهتی
50,000
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان ج2:دینامیک،جانستون،واحدیان،و7،علوم دانشگاهی
فردیناند پی. بی یر؛ ابراهیم واحدیان؛ ای. راسل جانستون؛ ویلیام ای. کلاوزن
200,000
راهنمای شیمی عمومی 1،و3،مک موری،یاوری،علوم دانشگاهی
جوزف توپیچ؛ عیسی یاوری؛ مهدی ادیب؛ سیما یاوری
50,000
شیمی عمومی 1،و3،مک موری،یاوری،علوم دانشگاهی
عیسی یاوری؛ جان مک موری؛ مهدی ادیب؛ رابرت سی . فای
400,000
راهنمای شیمی آلی 3،و6،موریسون بوید،یاوری،علوم دانشگاهی
رابرت تورنتون موریسون؛ علی سیدی اصفهانی؛ رابرت نیلسون بوید؛ عیسی یاوری؛ احمد میرشکرایی
120,000
آزمایشهای شیمی ج 2 : شیمی معدنی (1و2) شیمی رنگ ، کارگاه شیشه گری ، قانی
راهبه امیری دهخوار قانی؛ فاطمه انوری؛ آذر باقری قمی؛ ناصر قاسم اصفهانی
20,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه