ناشر: دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
تعداد عنوان ها: 245
طرح تجاری یک صفحه ای ، فیض بخش ، د.شریف
سیدعلیرضا فیض بخش؛ جیم هوران
80,000
دینامیک وسیله نقلیه روی پل ، رضوانی ، د.شریف
محمد علی رضوانی؛ محسن غضنفری؛ احمد رحمتی اعلایی
300,000
یادگیری ماشین ، البرزی ، د.شریف
محمود البرزی؛ محمد علی خانی
300,000
نانوپرداخت کاری ، اعظمی ، د.شریف
عارف اعظمی گیلان عبدالحمید عزیزی
150,000
بیومکانیک ستون مهره ها ، ارجمند ، د.شریف
نوید ارجمند؛ حامد اسدی
120,000
موجک ها و کاربردهای آن ها ، غفاری ، د.شریف
میشل میز یتی ژرژ اپنهایم ژان میشل پوژی؛ امین غفاری علی ابوالحسنی
300,000
رسم فنی و نقشه های صنعتی1،متقی پور،و-جدید،د.شریف
احمد متقی پور؛ مبین متقی پور
450,000
حذف کربن دی اکسید ، با نگرش جذبی و غشایی ، مولوی ، د.شریف
حسین مولوی؛ اکبر شجاعی؛ سید عباس موسوی
400,000
مبانی مهندسی آزمایش های پروازی ، ناجی ، د.شریف
حسین پورتاکدوست؛ دونالد تی وارد؛ توماس دبلیو؛ افشین بنازاده؛ استرگاناک ؛ مهدی ناجی؛ رابرت جی؛ نیوونر
300,000
مقدمه ای بر روش های پیشرفته آنالیز مواد،یانگ لنگ،حاجیان حیدری،و2،د.شریف
مصطفی حاجیان حیدری؛ یانگ لنگ؛ رجب علی سراج
300,000
مقدمه ای بر نظریه مدولها،یاسمی،ویراست2،د.شریف
سیامک یاسمی؛ محمدرضا پورنکی
200,000
توالی عملیات و زمانبندی،بیکر،طاری،د.شریف
فرهاد قاسمی طاری؛ کنت آر. بیکر؛ محمدتقی فاطمی قمی
300,000
مدارهای میکروالکترونیک ج2،صدرا،اسمیت،احمدوند،و7،د.شریف
عادل.اس.صدرا ؛ منوچهر احمدوند؛ کنت.سی.اسمیت ؛ عمادالدین فاطمی زاده
500,000
اصول متالورژِی فیزیکی،عباسچیان،هیل،افضلی،و4،د.شریف
محمدرضا افضلی؛ رید هیل؛ رضا عباسچیان؛ لارا عباسچیان
600,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه