ناشر: دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
تعداد عنوان ها: 229
یادگیری ماشین ، البرزی ، د.شریف
محمود البرزی؛ محمد علی خانی
300,000
نانوپرداخت کاری ، اعظمی ، د.شریف
عارف اعظمی گیلان عبدالحمید عزیزی
150,000
بیومکانیک ستون مهره ها ، ارجمند ، د.شریف
نوید ارجمند؛ حامد اسدی
120,000
رسم فنی و نقشه های صنعتی1،متقی پور،و-جدید،د.شریف
احمد متقی پور؛ مبین متقی پور
450,000
دینامیک وسیله نقلیه روی پل ، رضوانی ، د.شریف
محمد علی رضوانی؛ محسن غضنفری؛ احمد رحمتی اعلایی
300,000
موجک ها و کاربردهای آن ها ، غفاری ، د.شریف
امین غفاری علی ابوالحسنی؛ میشل میز یتی ژرژ اپنهایم ژان میشل پوژی
300,000
طرح تجاری یک صفحه ای ، فیض بخش ، د.شریف
سیدعلیرضا فیض بخش؛ جیم هوران
80,000
حذف کربن دی اکسید ، با نگرش جذبی و غشایی ، مولوی ، د.شریف
حسین مولوی؛ اکبر شجاعی؛ سید عباس موسوی
400,000
مبانی مهندسی آزمایش های پروازی ، ناجی ، د.شریف
حسین پورتاکدوست؛ دونالد تی وارد؛ توماس دبلیو؛ افشین بنازاده؛ مهدی ناجی؛ استرگاناک ؛ رابرت جی؛ نیوونر
300,000
آنالیز حقیقی ، حصارکی ، د.شریف
محمود حصارکی؛ وحید رومی
240,000
جبر مجرد، هراشتاین،عالم زاده،د.شریف
آی. ان. هراشتاین؛ علی اکبر عالم زاده
250,000
مقدمه ای بر روش های پیشرفته آنالیز مواد،یانگ لنگ،حاجیان حیدری،و2،د.شریف
یانگ لنگ؛ مصطفی حاجیان حیدری؛ رجب علی سراج
300,000
مدارهای میکروالکترونیک ج2،صدرا،اسمیت،احمدوند،و7،د.شریف
منوچهر احمدوند؛ عادل.اس.صدرا ؛ عمادالدین فاطمی زاده؛ کنت.سی.اسمیت
500,000
اصول متالورژِی فیزیکی،عباسچیان،هیل،افضلی،و4،د.شریف
رید هیل؛ محمدرضا افضلی؛ رضا عباسچیان؛ لارا عباسچیان
600,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه