ناشر: دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
تعداد عنوان ها: 246
یادگیری ماشین ، البرزی ، د.شریف
محمود البرزی؛ محمد علی خانی
300,000
طرح تجاری یک صفحه ای ، فیض بخش ، د.شریف
سیدعلیرضا فیض بخش؛ جیم هوران
80,000
دینامیک وسیله نقلیه روی پل ، رضوانی ، د.شریف
محمد علی رضوانی؛ محسن غضنفری؛ احمد رحمتی اعلایی
300,000
موجک ها و کاربردهای آن ها ، غفاری ، د.شریف
امین غفاری علی ابوالحسنی؛ میشل میز یتی ژرژ اپنهایم ژان میشل پوژی
300,000
رسم فنی و نقشه های صنعتی1،متقی پور،و-جدید،د.شریف
احمد متقی پور؛ مبین متقی پور
450,000
حذف کربن دی اکسید ، با نگرش جذبی و غشایی ، مولوی ، د.شریف
حسین مولوی؛ اکبر شجاعی؛ سید عباس موسوی
400,000
بیومکانیک ستون مهره ها ، ارجمند ، د.شریف
نوید ارجمند؛ حامد اسدی
120,000
مبانی مهندسی آزمایش های پروازی ، ناجی ، د.شریف
دونالد تی وارد؛ حسین پورتاکدوست؛ توماس دبلیو؛ افشین بنازاده؛ استرگاناک ؛ مهدی ناجی؛ رابرت جی؛ نیوونر
300,000
نانوپرداخت کاری ، اعظمی ، د.شریف
عارف اعظمی گیلان عبدالحمید عزیزی
150,000
مدارهای میکروالکترونیک ج2،صدرا،اسمیت،احمدوند،و7،د.شریف
عادل.اس.صدرا ؛ منوچهر احمدوند؛ کنت.سی.اسمیت ؛ عمادالدین فاطمی زاده
500,000
اصول متالورژِی فیزیکی،عباسچیان،هیل،افضلی،و4،د.شریف
رید هیل؛ محمدرضا افضلی؛ رضا عباسچیان؛ لارا عباسچیان
600,000
توالی عملیات و زمانبندی،بیکر،طاری،د.شریف
فرهاد قاسمی طاری؛ کنت آر. بیکر؛ محمدتقی فاطمی قمی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه