ناشر: علمی و فنی ، تهران
تعداد عنوان ها: 45
نگرشی برطیف سنجی به انضمام حل،و4،پاویا،موثق،علمی فنی
برهمن موثق؛ دونالد پاویا؛ گری لمپمن؛ جورج کریز
950,000
شیمی معدنی 1 ویرایش2،میسلر،افشار،علمی فنی
گری ل . میسلر؛ شهرآرا افشار؛ قربان حسینی؛ دونالد آ . تار
750,000
حل شیمی کوانتومی قسمت1:مبانی شیمی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
غلامرضا اسلامپور؛ ایرا ن . لواین؛ سیف الله جلیلی
420,000
مبانی شیمی تجزیه2،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
داگلاس ا اسکوگ؛ مجتبی قدیری؛ مهدی پورمرتضوی؛ دونالد م . وست وف؛ جیمز هولر؛ محسن دربهشتی
700,000
مکاترونیک ویرایش3، بولتون،وثوقی،علمی فنی
غلامرضا وثوق؛ ویلیام بولتون؛ حسین سادات
800,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال ج2،آدامز،رضوانی،و6،علمی فنی
رابرات الکساندر آدامز؛ محمدعلی رضوانی
600,000
مبانی شیمی تجزیه1،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
داگلاس آ . اسکوگ؛ مهدی پورمرتضوی؛ محسن دربهشتی؛ دونالد م . وست وف؛ جیمز هولر
850,000
شیمی کوانتومی قسمت1:مبانی شیمی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
غلامرضا اسلامپور؛ ایرا ن.لواین؛ سیف الله جلیلی
650,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال ج1،آدامز،رضوانی،و6،علمی فنی
محمد علی رضوانی؛ رابرات الکساندر آدامز
850,000
اصول آنالیز ریاضی،رودین،عالم زاده،علمی فنی
علی اکبر عالم زاده؛ والتر رودین
800,000
شیمی فیزیک 1:ترمودینامیک ویرایش 7،اتکینز،جلیلی، علمی و فنی
سیف الله جلیلی؛ پیتر اتکینز؛ جولیو دی پائولا
360,000
حل مبانی شیمی تجزیه1،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
مهدی پورمرتضوی؛ محسن دربهشتی
220,000
شیمی فیزیک 3:سینتیک شیمیایی و ترمودینامیک آماری ویرایش 7،اتکینز،جلیلی،علمی فنی
پیتر اتکینز؛ سیف الله جلیلی؛ جولیو دی پائولا؛ فرامرز طیاری
650,000
حل مبانی شیمی تجزیه2،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
مهدی پورمرتضوی؛ محسن دربهشتی
110,000
شیمی کوانتومی قسمت2:ساختار الکترونی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
ایر.ن.لواین ؛ غلامرضا اسلامپور؛ سیف اله جلیلی
600,000
حل مسائل الکترومغناطیس ، میلفورد ، قمشه،علمی فنی
جان ر . ریتس؛ محمدزارع قمشه؛ محمد سیاری زاده؛ فردریک ج . میلفورد؛ رابرت و . کریستی
300,000
مکانیک آماری ج1،و2،پاتریا،جلیلی،علمی فنی
ر.ک پاتریا؛ علی اکبر میرزایی؛ احمد یزدانی؛ امید جلیلی
420,000
حل مسائل جبر خطی،آپوستل،ملک،علمی فنی
فرشته ملک؛ محمدحسین علیزاده
200,000
حل مسائل آنالیز ریاضی جلد2 ، رودین ، علیزاده،علمی فنی
والتر رودین؛ محمدحسین علیزاده
220,000
دینامیک(مکانیک مهندسی)،هیبلر،راستگو ، و11 با CD، علمی فنی
عباس راستگو؛ آر. سی. هیبلر؛ محمدمهدی هیهات
750,000
شیمی فیزیک آلی ، گیل ، موثق،علمی فنی
گیل ؛ برهمن موثق؛ ویلیز؛ جانسون ؛ استریت وایزر
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه