ناشر: علمی و فنی ، تهران
تعداد عنوان ها: 43
نگرشی برطیف سنجی به انضمام حل،و4،پاویا،موثق،علمی فنی
دونالد پاویا؛ برهمن موثق؛ گری لمپمن؛ جورج کریز
750,000
حل شیمی کوانتومی قسمت1:مبانی شیمی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
ایرا ن . لواین؛ غلامرضا اسلامپور؛ سیف الله جلیلی
220,000
شیمی کوانتومی قسمت1:مبانی شیمی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
ایرا ن.لواین؛ غلامرضا اسلامپور؛ سیف الله جلیلی
650,000
مکاترونیک ویرایش3، بولتون،وثوقی،علمی فنی
ویلیام بولتون؛ غلامرضا وثوق؛ حسین سادات
800,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال ج2،آدامز،رضوانی،و6،علمی فنی
محمدعلی رضوانی؛ رابرات الکساندر آدامز
600,000
مبانی شیمی تجزیه2،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
داگلاس ا اسکوگ؛ مجتبی قدیری؛ دونالد م . وست وف؛ مهدی پورمرتضوی؛ جیمز هولر؛ محسن دربهشتی
600,000
مبانی شیمی تجزیه1،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
مهدی پورمرتضوی؛ داگلاس آ . اسکوگ؛ محسن دربهشتی؛ دونالد م . وست وف؛ جیمز هولر
350,000
شیمی معدنی 1 ویرایش2،میسلر،افشار،علمی فنی
شهرآرا افشار؛ گری ل . میسلر؛ قربان حسینی؛ دونالد آ . تار
650,000
شیمی فیزیک 1:ترمودینامیک ویرایش 7،اتکینز،جلیلی، علمی و فنی
پیتر اتکینز؛ سیف الله جلیلی؛ جولیو دی پائولا
360,000
اصول آنالیز ریاضی،رودین،عالم زاده،علمی فنی
والتر رودین؛ علی اکبر عالم زاده
600,000
حل مبانی شیمی تجزیه2،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
مهدی پورمرتضوی؛ محسن دربهشتی
110,000
حل مبانی شیمی تجزیه1،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
مهدی پورمرتضوی؛ محسن دربهشتی
220,000
شیمی فیزیک 3:سینتیک شیمیایی و ترمودینامیک آماری ویرایش 7،اتکینز،جلیلی،علمی فنی
پیتر اتکینز؛ سیف الله جلیلی؛ جولیو دی پائولا؛ فرامرز طیاری
650,000
حل مسائل الکترومغناطیس ، میلفورد ، قمشه،علمی فنی
جان ر . ریتس؛ محمدزارع قمشه؛ فردریک ج . میلفورد؛ محمد سیاری زاده؛ رابرت و . کریستی
300,000
حل مسائل آنالیز ریاضی جلد2 ، رودین ، علیزاده،علمی فنی
والتر رودین؛ محمدحسین علیزاده
220,000
مکانیک آماری ج1،و2،پاتریا،جلیلی،علمی فنی
ر.ک پاتریا؛ علی اکبر میرزایی؛ احمد یزدانی؛ امید جلیلی
270,000
حل مسائل جبر خطی،آپوستل،ملک،علمی فنی
فرشته ملک؛ محمدحسین علیزاده
200,000
شیمی کوانتومی قسمت2:ساختار الکترونی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
ایر.ن.لواین ؛ غلامرضا اسلامپور؛ سیف اله جلیلی
600,000
شیمی فیزیک آلی ، گیل ، موثق،علمی فنی
برهمن موثق؛ گیل ؛ ویلیز؛ جانسون ؛ استریت وایزر
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه