ناشر: علمی و فنی ، تهران
تعداد عنوان ها: 54
شیمی عمومی جلد1 کتاب1 ، ویرایش5 ،سیلبربرگ ، اسلامپور ، علمی و فنی
غلامرضا اسلامپور؛ مارتین اس. سیلبربرگ؛ سیف اله جلیلی؛ منصور عابدینی؛ سیدمهدی گلابی؛ برهمن موثق
850,000
نگرشی برطیف سنجی به انضمام حل،و4،پاویا،موثق،علمی فنی
برهمن موثق؛ دونالد پاویا؛ گری لمپمن؛ جورج کریز
950,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال ج2،آدامز،رضوانی،و6،علمی فنی
محمدعلی رضوانی؛ رابرات الکساندر آدامز
600,000
شیمی کوانتومی قسمت1:مبانی شیمی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
غلامرضا اسلامپور؛ ایرا ن.لواین؛ سیف الله جلیلی
650,000
مکاترونیک ویرایش3، بولتون،وثوقی،علمی فنی
غلامرضا وثوق؛ ویلیام بولتون؛ حسین سادات
800,000
حل شیمی کوانتومی قسمت1:مبانی شیمی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
ایرا ن . لواین؛ غلامرضا اسلامپور؛ سیف الله جلیلی
420,000
مبانی شیمی تجزیه2،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
داگلاس ا اسکوگ؛ مجتبی قدیری؛ دونالد م . وست وف؛ مهدی پورمرتضوی؛ جیمز هولر؛ محسن دربهشتی
700,000
مبانی شیمی تجزیه1،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
داگلاس آ . اسکوگ؛ مهدی پورمرتضوی؛ دونالد م . وست وف؛ محسن دربهشتی؛ جیمز هولر
350,000
شیمی معدنی 1 ویرایش2،میسلر،افشار،علمی فنی
گری ل . میسلر؛ شهرآرا افشار؛ قربان حسینی؛ دونالد آ . تار
750,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال ج1،آدامز،رضوانی،و6،علمی فنی
محمد علی رضوانی؛ رابرات الکساندر آدامز
850,000
شیمی فیزیک 1:ترمودینامیک ویرایش 7،اتکینز،جلیلی، علمی و فنی
پیتر اتکینز؛ سیف الله جلیلی؛ جولیو دی پائولا
600,000
اصول آنالیز ریاضی،رودین،عالم زاده،علمی فنی
والتر رودین؛ علی اکبر عالم زاده
350,000
اصول آنالیز ریاضی،رودین،عالم زاده،علمی فنی
علی اکبر عالم زاده؛ والتر رودین
800,000
شیمی کوانتومی قسمت2:ساختار الکترونی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
غلامرضا اسلامپور؛ ایرا ن. لواین؛ سیف اله جلیلی
350,000
حل مبانی شیمی تجزیه2،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
مهدی پورمرتضوی؛ محسن دربهشتی
110,000
شیمی فیزیک 3:سینتیک شیمیایی و ترمودینامیک آماری ویرایش 7،اتکینز،جلیلی،علمی فنی
سیف الله جلیلی؛ پیتر اتکینز؛ جولیو دی پائولا؛ فرامرز طیاری
650,000
حل مبانی شیمی تجزیه1،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
مهدی پورمرتضوی؛ محسن دربهشتی
220,000
حل مسائل آنالیز ریاضی جلد2 ، رودین ، علیزاده،علمی فنی
محمدحسین علیزاده؛ والتر رودین
220,000
حل مسائل جبر خطی،آپوستل،ملک،علمی فنی
فرشته ملک؛ محمدحسین علیزاده
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه