ناشر: پریور ، تبریز
تعداد عنوان ها: 78
راهنمای تشخیص و درمان بیماری های کبوتر ، بیژن زاد
چیتی ؛ پیمان بیژن زاد؛ لیرتس؛ معین خدایاری
180,000
آشنایی با تجهیزات مکانیزه در مزارع پرورش دام و طیور ، مزیناتی
میترا مزینانی؛ مهدی عدالتی نسب؛ جعفر عدالتی نسب؛ عبدالرضا تقی زاده ریابی
150,000
بیماریهای مفصلی ، عصبی - عضلانی و عفونی سگ و گربه ، ذیحق
دارسی شا؛ حمید ذیحق؛ شری ایل؛ نلسون؛ کوته
220,000
بهداشت و فناوری شیر و فرآورده های آن ، احسانی
علی احسانی؛ احمد رضائیان
220,000
راهنمای استفاده از نرم افزار مندلی ، ابراهیمی ، پریور
بهزاد ابراهیمی؛ احسان مقدس کیا؛ مریم فرشیدی
160,000
مبانی و روش های کنترل فرآیند سرخ کردن عمیق در مواد غذایی ، علیزاده ، پریور
آیناز علیزاده؛ سیده الهام موسوی کلجاهی؛ میترا صوفی
200,000
ورم پستان در گوسفند و بز ، مسافری ، پریور
صمد مسافری؛ آرش رسولی
150,000
آزمایش های کنترل کیفیت مواد غذایی،ابراهیمی،پریورتبریز
بهزاد ابراهیمی؛ عزیز همایونی راد
140,000
اسیدهای فایرها در تغذیه دام ، جودی ، پریور
محمدحسن جودی؛ کریستین لاکستات؛ حامد امینی پور
150,000
دستنامه بیماری های تولیدمثلی گاو،کاوه،پریورتبریز
امیرعلی کاوه؛ احسان مرآت؛ سعید سلطان نژاد
220,000
روش های تولید مثلی مادیان ج1،جان داسکانیو،مرآت،پریورتبریز
جان داسکانیو؛ احسان مرآت؛ پاتریک مک کیو؛ سعید سلطان نژاد؛ سیمین سامانی
580,000
مدیریت سلامت دستگاه گوارش،توبیاس،جودی،پریورتبریز
محمدحسن جودی؛ توبیاس استاینر؛ حامد امینی پور
150,000
راهنمای جیبی بیمار های طیور،بزرگمهری فرد،پریورتبریز
محمدحسن بزرگمهری فرد؛ ریما مرشد؛ حسین حسینی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه