ناشر: بارثاوا ، مشهد
تعداد عنوان ها: 18
علم مواد غذایی ج 1، فلاحی
مسعود فلاحی؛ نورمن ان. پاتر؛ جوزف اچ. هاچ کیس
45,000
علم مواد غذایی ج 2، فلاحی
مسعود فلاحی؛ نورمن ان. پاتر؛ جوزف اچ. هاچ کیس
45,000
مهندسی صنایع غذایی کاربردی ، واتسون ، فلاحی
ارنست ال واتسون؛ مسعود فلاحی؛ حسن تاجور؛ جان سی هارپر؛ مرضیه حسینی نژاد
12,000
مدیریت کیفی فراگیر در صنایع غذایی ، گلد ، فلاحی،بارثاوا
ویلبور ای. گلد؛ مسعود فلاحی؛ علی اکبر سرافراز
8,000
مراحل رشد و نمو ، دستاوری و بسته بندی خرما ، فلاحی
مسعود فلاحی؛ دانشگاه میشیگان
10,000
بهره وری ، فیاضی
جلال فیاضی؛ احمد ملک زاده آراسته
3,100