ناشر: دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
تعداد عنوان ها: 182
بیوتکنولوژی صنعتی،شجاع الساداتی،تربیت مدرس
عباس شجاع الساداتی؛ محمدعلی اسداللهی
550,000
مشاوره در مامایی بهداشت باروری ، لمیعیان ، د.مدرس
می نور لمیعیان؛ شاداب شاه علی
550,000
مقدمه ای بر مرور سیستماتیک ، عادل آذر ، د.مدرس
دیوید گوگ؛ عادل آذر؛ سعید جهانیان؛ سندی الیور؛ جیمز توماس
750,000
مهندسی پلاستیک،کرافورد،کوکبی،د.تربیت مدرس
مهرداد کوکبی؛ آر .جی . کرافورد
720,000
مبانی انجماد،فیشر،شاهوردی،تربیت مدرس
حمیدرضا شاهوردی؛ دبلیو. کورتز؛ دی. جی . فیشر؛ کامران غلام رسول پورترک
560,000
معماری سرآمد ، مهدوی نژاد ، د.مدرس
محمدجواد مهدوی نژاد
450,000
نظریه ورقها و پوسته ها جلد1:ورقها ، عرب زاده ، د.مدرس
ابوالفضل عرب زاده؛ استفان تیموشنکو؛ وینوسکی گودیر
700,000
تحلیل تقاضای حمل و نقل ، کنفانی ، د.مدرس
ادیب کنفانی؛ امیررضا ممدوحی؛ میلاد مهدی زاده
500,000
موتورهای درون سوز و روش عیب یابی آنها با تحلیل ارتعاش ، نجفی ، د.مدرس
غلامحسن نجفی؛ سیداشکان موسویان؛ سیدمصطفی آقامیرسلیم
350,000
نظریه ورقها و پوسته ها جلد2:پوسته ها ، عرب زاده ، د.مدرس
ابوالفضل عرب زاده؛ استفان تیموشنکو؛ وینوسکی گودیر
300,000
روش ردیابی محصولات تراریخته ، رهبری زاده ، د.مدرس
فاطمه رهبری زاده؛ ترکان رضائی چیانه؛ بهمن حسینی؛ فاطمه رحیمی جمنانی
320,000
کانسارهای مس پورفیری ایران ، قادری ، د.مدرس
مجید قادری؛ نرگس یاسمی؛ مینا بویری کناری
850,000
روانکارها و گریس ها با پایه زیستی ، قبادیان ، د.مدرس
لو. هنری؛ برات قبادیان؛ اروین ریشتر؛ مسعود دهقانی صوفی
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه