ناشر: دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
تعداد عنوان ها: 178
موتورهای درون سوز و روش عیب یابی آنها با تحلیل ارتعاش ، نجفی ، د.مدرس
غلامحسن نجفی؛ سیداشکان موسویان؛ سیدمصطفی آقامیرسلیم
350,000
کانسارهای مس پورفیری ایران ، قادری ، د.مدرس
مجید قادری؛ نرگس یاسمی؛ مینا بویری کناری
850,000
مقدمه ای بر رفتارهای هیدرودینامیکی اسلاگ ، انصاری ، د.مدرس
محمدرضا انصاری؛ عبدالحسین دارمی زاده؛ پویان ادیبی
350,000
مدیریت اوقات فراغت و ورزش ، احسانی ، د.مدرس
محمد احسانی؛ سارا کشکر
400,000
متالورژی جوشکاری و جوش پذیری ، موسوی ، د.مدرس
همام نفاخ موسوی؛ جان سی لیپولد
650,000
ابعاد شهر پایدار ، رفیعیان ، د.مدرس
مایک جنکز؛ مجتبی رفیعیان؛ هانیه هودسنی؛ کولین جونز
500,000
تحلیل تقاضای حمل و نقل ، کنفانی ، د.مدرس
امیررضا ممدوحی؛ ادیب کنفانی؛ میلاد مهدی زاده
500,000
روانکارها و گریس ها با پایه زیستی ، قبادیان ، د.مدرس
برات قبادیان؛ لو. هنری؛ مسعود دهقانی صوفی؛ اروین ریشتر
450,000
نظریه ورقها و پوسته ها جلد1:ورقها ، عرب زاده ، د.مدرس
ابوالفضل عرب زاده؛ استفان تیموشنکو؛ وینوسکی گودیر
700,000
درآمدی بر پایش پروفایل های خطی ، کاظم زاده ، د.مدرس
رضا برادران کاظم زاده؛ مونا ایوبی؛ بهنوش کوهستانی؛ امیرحسین امیری
400,000
نظریه ورقها و پوسته ها جلد2:پوسته ها ، عرب زاده ، د.مدرس
استفان تیموشنکو؛ ابوالفضل عرب زاده؛ وینوسکی گودیر
300,000
تولید،بهره برداری و کنترل«در سیستمهای قدرت»،آلن وود،سیفی،د.تربیت مدرس
حسین سیفی؛ پروفسور آلن.ج.وود؛ بوریس .اف.ولن برگ
400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه