ناشر: دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
تعداد عنوان ها: 173
کنترل سیلاب ، وفاخواه ، د.مدرس
مهدی وفاخواه؛ علیرضا مقدم نیا
450,000
ابعاد شهر پایدار ، رفیعیان ، د.مدرس
مجتبی رفیعیان؛ مایک جنکز؛ هانیه هودسنی؛ کولین جونز
500,000
کانسارهای مس پورفیری ایران ، قادری ، د.مدرس
مجید قادری؛ نرگس یاسمی؛ مینا بویری کناری
850,000
مدیریت عملکرد کسب و کار (علم و هنر) ، عادل آذر ، د.مدرس
آمیت بیتیتسی؛ عادل آذر؛ حمیدرضا عسگری ده آبادی
420,000
مدیریت اوقات فراغت و ورزش ، احسانی ، د.مدرس
محمد احسانی؛ سارا کشکر
400,000
متالورژی جوشکاری و جوش پذیری ، موسوی ، د.مدرس
جان سی لیپولد؛ همام نفاخ موسوی
650,000
مقدمه ای بر رفتارهای هیدرودینامیکی اسلاگ ، انصاری ، د.مدرس
محمدرضا انصاری؛ عبدالحسین دارمی زاده؛ پویان ادیبی
350,000
نظریه ورقها و پوسته ها جلد1:ورقها ، عرب زاده ، د.مدرس
استفان تیموشنکو؛ ابوالفضل عرب زاده؛ وینوسکی گودیر
700,000
تحلیل تقاضای حمل و نقل ، کنفانی ، د.مدرس
امیررضا ممدوحی؛ ادیب کنفانی؛ میلاد مهدی زاده
500,000
تولید،بهره برداری و کنترل«در سیستمهای قدرت»،آلن وود،سیفی،د.تربیت مدرس
حسین سیفی؛ پروفسور آلن.ج.وود؛ بوریس .اف.ولن برگ
400,000
نظریه ورقها و پوسته ها جلد2:پوسته ها ، عرب زاده ، د.مدرس
استفان تیموشنکو؛ ابوالفضل عرب زاده؛ وینوسکی گودیر
300,000
روش ردیابی محصولات تراریخته ، رهبری زاده ، د.مدرس
فاطمه رهبری زاده؛ ترکان رضائی چیانه؛ بهمن حسینی؛ فاطمه رحیمی جمنانی
320,000
درآمدی بر پایش پروفایل های خطی ، کاظم زاده ، د.مدرس
رضا برادران کاظم زاده؛ مونا ایوبی؛ بهنوش کوهستانی؛ امیرحسین امیری
400,000
روانکارها و گریس ها با پایه زیستی ، قبادیان ، د.مدرس
برات قبادیان؛ لو. هنری؛ اروین ریشتر؛ مسعود دهقانی صوفی
450,000
موتورهای درون سوز و روش عیب یابی آنها با تحلیل ارتعاش ، نجفی ، د.مدرس
غلامحسن نجفی؛ سیداشکان موسویان؛ سیدمصطفی آقامیرسلیم
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه