ناشر: جهاددانشگاهی ، ارومیه
تعداد عنوان ها: 123
توسعه رفتار شهروندی،خلیلی،جهادارومیه
معروف خلیلی؛ ناصر توره؛ امامعلی عاشری
150,000
مروری جامع بر حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی ، وطنی ، جهادارومیه
محمد محمدی؛ ابراهیم وطنی؛ طهماسب حاجی حسینلو؛ فرهاد علی محمد
400,000
واژگان تخصصی و جامع علوم تربیتی،عزیزی نژاد،جهادارومیه
بهاره عزیزی نژاد؛ نسرین اسدنژاد؛ رزیتا مصطفی پور
220,000
جنین شناسی جوجه و کاربرد آن در ویروس ها و تولید واکسن،هوشیاری،جهادارومیه
عارف هوشیاری؛ غلامرضا نجفی تازه کند؛ شاپور حسن زاده؛ علی شالیزار جلالی
100,000
آموزش عملی لیزرل با رویکرد ساده،عزیزی نژاد،جهادارومیه
بهاره عزیزی نژاد؛ آرماندو و لوئیس ویئیرا؛ شادی دلخون
70,000
مشاوره پدران با دیدگاه های بالینی،چن،عزیزی نژاد،جهادارومیه
چن.زد.اورن ؛ بهاره عزیزی نژاد؛ هادی نجفی فر؛ دورا.چیس.اورن
150,000
ماهیت روش شناسی تحقیق،عزیزی نژاد،جهادارومیه
بهاره عزیزی نژاد؛ نسرین اسدنژاد؛ رقیه ولی زاده اصل
110,000
روش شناسی تجزیه بافت های گیاهی و مواد غذایی،شریفانی،جهاد.ص.اصفهان
مهدی شریفانی؛ ژیلا اصغری؛ امیردارائی گرمه خانی؛ حمید کلاتی
150,000
مرتعداری،پیرزاد،جهادارومیه
علیرضا پیرزاد؛ سعیده رحیم زاده
120,000
اصول پرورش بوقلمون،دانشیار،ایلخانی،جهادارومیه
محسن دانشیار؛ فرانک ایلخانی
90,000
میوه کاری،مرندی،جهادارومیه
رسول جلیلی مرندی
150,000
اصول بیمه ، خداپرستی،جها د ارومیه
رامین بشیرخداپرستی
90,000
فیزیولوژی ورزشی مولکولی و سلولی ج2،مورن،ترتیبیان،جهاد ارومیه
فرانک س.مورن؛ بختیار ترتیبیان؛ کلوس ولکر؛ مهدی اقبالی؛ جواد طلوعی آذر؛ نوشین آزاد پور؛ بهزاد حاجی زاده
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه